ilustracja wpisu

Konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Janowskiego”

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Janowskiego”.

Na podstawie art. 3d ust. 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w związku z uchwałą Nr XXXII/177/13 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu janowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1378)

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

zaprasza mieszkańców powiatu janowskiego do konsultacji projektu „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Janowskiego”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie

od dnia 2 grudnia 2020 roku do dnia 16 grudnia 2020 roku

Projekt „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Janowskiego” oraz formularz w formie zapytania ankietowego, za pomocą którego można swoje opinie do projektu, umieszczono poniżej.

  1. Projekt „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Janowskiego”
  2. Formularz konsultacji

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Janowskiego”. Opinie można przesyłać do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres e-mail: pzosipo@gmail.com,
  • poczty tradycyjnej na adres:

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski

ul. Jana Zamoyskiego 59

(z dopiskiem: Konsultacje projektu „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Powiatu Janowskiego”.

  • oraz faksu nr: 15 87 20 559.

Opinie mogą być składane również osobiście w skrzynce podawczej na parterze budynku przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

FORMULARZ (.doc)