uwaga

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo–kartograficznego gminy Godziszów do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

INFORMACJA NA BIP