Konsultacje społeczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim na lata 2021-2027.

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim na lata 2021-2027 to dokument stanowiący podstawę do planowania szczegółowych interwencji na poziomie regionu w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, w tym tworzenia, wzmacniania i poprawy sytuacji podmiotów ekonomii społecznej. Pomimo niesprzyjającej sytuacji epidemicznej, dołożono wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zachować partycypacyjny charakter prac nad dokumentem, włączając w nie możliwie szeroko przedstawicieli sektora i reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii w zakresie określonych w dokumencie wyzwań sektora ekonomii społecznej rozumianych jako kluczowe problemy do rozwiązania i potrzeby do zaspokojenia, zdefiniowanego celu głównego i celów szczegółowych, rezultatów wraz z ich wskaźnikami oraz kluczowych kierunki interwencji i działań.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się głównie drogą elektroniczną i potrwają od 4 do 18 maja 2021 roku, w formie zdalnej poprzez wypełnienie formularza konsultacji (w załączeniu przesyłam projekt RPRES oraz formularz konsultacji). Poniżej link do strony internetowej:

http://rops.lubelskie.pl/konsultacje-spoleczne-regionalnego-programu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-lubelskim-na-lata-2021-2027/

Formularz konsultacji społecznych RPRES

RPRES 2021-2027 (załącznik PDF)