ilustracja wpisu

Światowy Dzień Wody w Janowie Lubelskim – marzec 2021 r. Indywidualnie przy Źródlisku i nad Białką oraz spotkanie ograniczone.

Pomimo kolejnych obostrzeń stanu korona wirusa członkowie Koła Terenowego PTTK „Ziemia Janowska” i pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Janowie Lubelskim przeprowadzili działania z okazji Światowego Dnia Wody w Janowie Lubelskim – 2021 r.

Trzeba podkreślić, że była to kontynuacja działań z 2012 r. (III Konferencja Ekologia i Ochrona Środowiska na Ziemi Janowskiej) oraz działań z 2019 r. i 2020 r.

Pierwotne zamiary grupowego wyjścia do Źródliska i nad Białkę oraz pogadanek a nawet dyskusji zdalnej zweryfikowały kolejne obostrzenia stanu korona wirusa.

Wobec tego dolinę Białki (Białka i Źródlisko) odwiedzano indywidualnie a wrażenia omawiano na spotkaniach KT PTTK ZJ.

W działaniu edukacyjnym, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janowie Lubelskim przeprowadzono konkurs plastyczny o wodach dla dzieci pod hasłem „Bądź ekologiczny – szanuj wodę”. Sponsorzy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Janowski Klub Rotary ufundowali nagrody książkowe o gospodarce i środowisku wodnym oraz upominki. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim przygotowała film o postępowaniu i technologii badania wody dla celów komunalnych i technologicznych.

W celu podsumowania całości, we współpracy z PGW WP RZGW w Rzeszowie w dniu 26.03.2021 r. zorganizowano ograniczone spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej . Tam specjaliści z PGW Wody Polskie – Pan Krzysztof Gwizdak i Pani Ewa Smolińska przedstawili prezentację o stanie gospodarki wodnej w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Prelegenci zwrócili uwagę, że rzeka Biała (Białka) według oceny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w jej górnym odcinku (Gmina Godziszów) nie ma dobrych wyników czystości. Wymaga to szczególnej uwagi w postaci kontroli i monitoringu czystości wody oraz starań o inwestycje poprawy gospodarki wodno – ściekowej.

Wyrażono zgodność, że tereny nad Białką mogą być udostępnione dla turystyki i rekreacji w postaci ścieżki rowerowej oraz chodnika z Zaolszynia do Centrum.

Nasi goście z uznaniem wypowiedzieli się o wysokiej dostępności do sieci kanalizacyjnej w Janowie i o efektywności naszej Oczyszczalni Ścieków. Byli pozytywnie zbudowani wzorcowym przeznaczeniem czystej wody ze Źródliska na potrzeby Zalewu Janowskiego, gdzie już dawno ulokowano rozwojową branżę turystyki i rekreacji a w przyszłości może będzie to również branża sportu i ochrony zdrowia.

Obiecali dalszą współpracę w zakresie poprawy czystości wód, również z propozycją rozwinięcia działań edukacyjnych.

Antoni Sydor – Przewodnik Turystyczny, Sekretarz KT PTTK „Ziemia Janowska”

Janów Lubelski, 14.05.2021 r.