Ks. Tomasz Lis nowym proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela

W niedzielę 20 września wierni zgromadzeni w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim, przeżywali kolejną uroczystość. W wypełnionym po brzegi kościele przy udziale władz parlamentarnych, władz samorządowych oraz członków parafii miała miejsce uroczysta ceremonia powitania nowego ks. proboszcza Tomasza Lisa. Pod koniec uroczystej mszy św. nowego proboszcza serdecznie powitali: burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś, poseł Jerzy Bielecki, sekretarz powiatu Grzegorz Krzysztoń, dyrektorzy szkół, delegacje parafialne oraz młodzież. Były kwiaty, życzenia i podziękowania.

Przejęty nową funkcją i wzruszony ks. Tomasz podziękował wszystkim za tak serdeczne przywitanie, za przekazane słowa życzliwości, zapewniając jednocześnie o chęci współpracy dla dobra całej parafii.

Ks. Tomasz Lis ur. w 1974 r. w Starachowicach. Wyższe Seminarium Duchowe ukończył w Sandomierzu. Wyświęcony na kapłana w 2000 r. Po trzech latach pracy jako wikariusz w parafii Koprzywnica został posłany na studia specjalistyczne na Uniwersytet Krzyża Świętego w Rzymie na wydział Komunikacji Instytucjonalnej. Ukończył cykl licencjacki w 2006 r. Ostatnio pracował jako rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz kierownik oddziału sandomierskiego Gościa Niedzielnego.

 

                                                                                                        tekst, fot. Eryk Widomski

 

[rl_gallery id=”2948″]