Kurs z nowoczesnych trendów kulinarnych w ZSCKR w Potoczku

W drugim tygodniu grudnia 2021 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbył się 40-godzinny kurs z nowych trendów gastronomicznych w zawodzie kucharz w ramach projektu „Profesjonaliści na rynku pracy”. W szkoleniu teoretyczno-praktycznym brali udział nauczyciele przedmiotów gastronomicznych – Monika Kosikowska i Helena Ślusarz. Kurs prowadził Radosław Kłapacz – doświadczony kucharz z zagraniczną praktyką zawodową, trener z Fundacji Wiedza Umiejętność Rozwój. Szkolenie miało charakter głównie praktyczny, z elementami wymiany doświadczeń i z indywidualnymi ćwiczeniami i inicjatywami w zakresie doskonalenia umiejętności. Nauczyciele zdobyte doświadczenie i umiejętności przekażą uczniom w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych na prowadzonych zajęciach praktycznych oraz na lekcjach.

Na pierwszym zdjęciu (od lewej): Helena Ślusarz, Radosław Kłapacz, Monika Kosikowska.

Tekst; foto: archiwum szkoły