Laureaci VII edycji konkursu „Młody ekonomista – przyszły finansista”

Dnia 11. maja 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VII edycji międzyszkolnego konkursu „Młody ekonomista – przyszły finansista”. Organizatorem konkursubyło Szkolne Koło Młodego Ekonomisty, działające w ZST, a patronat po raz siódmy objął Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim.

Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: pierwszy na poziomie szkolnym, drugi na poziomie finałowym. W konkursie wzięło udział 43 uczniów z 9 szkół powiatu janowskiego i kraśnickiego. W tym roku – ze względu na pandemię, konkurs został przeprowadzony w formie testu on-line, składającego się z 40 pytań zamkniętych i 3 pytań prawda-fałsz oraz jednego pytania opisowego.

Największą wiedzą ekonomiczną wykazała się Wiktoria Furmanowicz z Zespołu Szkół w Hucie Józefów, której opiekunem merytorycznym jest pani Monika Koguc. Drugie miejsce zajęła Kinga Jaskowska ze szkoły podstawowej w Godziszowie Pierwszym (opiekun merytoryczny – pan Dariusz Gumienik), a trzecie Natalia Ciosmak ze szkoły podstawowej w Potoku Wielkim (opiekun merytoryczny – pani  Alina Małek).

Drugim konkursem, organizowanym przez Szkolne Koło Młodego Ekonomisty, był konkurs na spot reklamowy pt. „Kredyt na fotowoltaikę w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim”. Konkurs ten skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

W rywalizacji wzięły udział dwa zespoły w składzie: Karolina Ciosmak, Mariola Wiechnik Aleksandra Gałus – uczennice z klasy II w zawodzie technik ekonomista oraz Kacper Myszak, Kamil Biżek, Mateusz Małek – uczniowie z klasy II w zawodzie technik informatyk. Twórcy filmów wykazali się kreatywnością i innowacyjnością w przedstawieniu tematu konkursowego. Ostatecznie, komisja konkursowa przyznała główną nagrodę drużynie w składzie: Kacper Myszak, Kamil Biżek, Mateusz Małek.

Nagrody laureatom konkursów wręczyli: Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego – Andrzej Blacha, Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego – Justyna Mędykowska, Dyrektor ZST – Iwona Pająk oraz opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty – Kamila Surowska.

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom merytorycznym oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo panującej pandemii, uczniowie chętnie biorą udział w dodatkowych formach nauki, dzięki czemu poszerzają wiedzę ekonomiczną.

Dziękujemy Zarządowi Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim za ufundowanie laureatom konkursów nagród.

Tekst; foto: archiwum Zespołu Szkół Technicznych