Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych zdobywa nowe kompetencje i kwalifikacje

Pomimo trudnych warunków związanych z panująca pandemią Covid 19, dzięki wysiłkowi władz Powiatu Janowskiego i Pani Dyrektor Iwony Pająk, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim rozpoczęli szkolenia zawodowe w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Rozwój Kształcenia Zawodowego w ZST w Janowie Lubelskim”.

W ramach realizacji projektu, finansowanego  z środków Unii Europejskiej uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim rozpoczęli cykl szkoleń mających zapewnić uczniom możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych i  kompetencji, których nie obejmuje podstawa programowa nauczania w danym zawodzie i doświadczenia zawodowego w formie staży wykraczających poza zakres praktycznej nauki zawodu w podstawie programowej. Celem szkoleń jest uatrakcyjnienie  procesu kształcenia i dostosowanie go do wymagań pracodawców, co  zwiększy szanse uczniów na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Szkolenia, w związku z panującym reżimem sanitarnym, rozpoczęły się w dwóch formach. Od 21 kwietnia, w formie on-line,  rozpoczęły się zajęcia teoretyczne dla uczniów klas trzecich i czwartych, chcących uzyskać prawo jazdy kat. „B”. Ponadto uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanik, technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych rozpoczęli kształcenie w ramach szkolenia – operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej oraz kurs operator programista CNC  (uczniowie kształcący się w zawodzie  technik  mechanik) i operator koparek  (uczniowie klasy trzeciej w zawodzie technik budownictwa). Ponadto uczniowie, uczący się w zawodzie technik informatyk, rozpoczęli zdobywanie nowych kompetencji na szkoleniu projektowanie grafiki komputerowej oraz – kurs HTML/Java Script / CSS.

Natomiast od 26 kwietnia, dzięki zniesieniu przez rząd części obostrzeń związanych z panującą pandemią, mogły rozpocząć się kolejne szkolenia, tym razem już w formie stacjonarnej. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich rozpoczęli cykl szkoleń, w tym kurs „barber”, szkolenie mające na celu poszerzenie swoich kompetencji w zakresie przedłużania i zagęszczania włosów oraz kurs w zakresie nowoczesnych technik strzyżenia. Natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik mechanik rozpoczęli kształcenie na kursie spawania techniką MAG, a uczniowie kształcący się w zawodzie  technik ekonomista uczestniczą w kursie obsługi kas fiskalnych.

Dzięki staraniom dyrekcji Szkoły, wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych oraz u lokalnych, janowskich  pracodawców, co przyczyni się do łatwiejszego znalezienia pracy przez absolwentów ZST na lokalnym rynku pracy, a pracodawcom pozwoli na lepsze poznanie umiejętności i kompetencji swoich przyszłych pracowników.

Paweł Wiśniewski
Zespół projektowy