Wybierz „Szkołę z zawodem” w ZS CKR w Potoczku! 20 maja 2021r. – premiera filmu o szkole, zrealizowanego przez TVP3

W najbliższy czwartek, 20 maja 2021r. zapraszamy do obejrzenia filmu, prezentującego warunki nauki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Program zostanie wyemitowany na antenie TVP3 o godz. 11.15 (powtórka – 20.05.2021r. godz. 17.15) w ramach cyklu audycji „Szkoła z zawodem 2”.

Kształcenie zawodowe staje się coraz popularniejsze wśród absolwentów szkół podstawowych. Wybierając naukę w technikum, uczniowie są przygotowani do wejścia na rynek pracy w zawodzie, w którym się kształcą. Mają także możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji oraz kontynuowania nauki na studiach, po zdanym egzaminie maturalnym.

Reporterzy TVP3 opowiadają o tajnikach zawodów i warunkach kształcenia w resortowych szkołach rolniczych, aby pomóc młodym ludziom w trafnym wyborze szkoły średniej.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku – jednej z 59 szkół, prowadzonych przez MRiRW, uczniowie mogą kształcić się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz i przetwórca mięsa.

Gorąco zachęcamy do obejrzenia programu!

D. Florczak; foto: Ł. Drewniowski, K. Jabłoński