LO – UMCS. Jak oszczędzać – edukacja ekonomiczna online

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzórza w Janowie Lubelskim przystąpiło do projektu „Złote Szkoły NBP”, organizowanego przez Narodowy Bank Polski. Dzięki zaproszeniu Dyrektor szkoły Wiesławy Dyjach, podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości, nasza klasa (2Ap) uczestniczyła w spotkaniu z dr hab. Mariuszem Kicią – Dziekanem Wydziału Ekonomicznego, pracownikiem Katedry Bankowości i Rynków Finansowych WE UMCS, prowadzącym zajęcia m.in. z zakresu inwestycji i finansów. Za stronę organizacyjną spotkania online ze strony uczelni odpowiadała Gabriela Dycha – absolwentka LO i lubelskiej uczelni, a od września ub. roku Asystent Dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Wykładowca lubelskiej uczelni, który w swojej karierze zawodowej wypromował ponad 90 magistrów i 70 licencjatów, przybliżył nam temat oszczędzania. Poprzez wizualizację tematu, dowiedzieliśmy się, ile można zaoszczędzić, odkładając różne kwoty pieniędzy w różnych odstępach czasu. Wiemy też, że dla nas i naszej gospodarki korzystniejsze jest oszczędzanie w banku niż w domu. Usłyszeliśmy o mitach i pułapkach, wydatkowaniu, dochodowości i ryzyku, związanym z oszczędzaniem, oraz o powodach rezygnacji z odkładania pieniędzy. Wykład urozmaiciły ciekawe przykłady i porównania, które pozwoliły lepiej zrozumieć omawiany temat.

Dziękujemy pani Dyrektor, panu Dziekanowi i pani Asystent za możliwość uczestniczenia w interesującym spotkaniu. Lekcja była szczególnie warta uwagi, ponieważ prędzej czy później każdy z nas zetknie się z tematem oszczędzania. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać i dowiedzieć więcej również na inne tematy, związane z ekonomią.

Na zdjęciu: Mariusz Kicia, Wiesława Dyjach, Gabriela Dycha.

Anna Łupina, Urszula Łacek, Bartosz Sołtys; foto: Filip Ponczek z kl. 2 Dp