Lubelscy Terytorialsi i PGE zacieśniają współpracę

Dnia 22. kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miało miejsce podpisanie listu intencyjnego o współpracy między 2 Lubelską Brygadą OT a PGE S.A. Dystrybucja.

Sygnatariuszami listu byli – płk Tadeusz Nastarowicz, dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Jarosław Kwasek, prezes PGE S.A. Dystrybucja w Lublinie. Dokument został podpisany w obecności Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki.

Jak czytamy w liście intencyjnym, biorąc pod uwagę przedsięwzięcia, realizowane przez PGE Dystrybucja, jak i misję oraz zadania 2 LBOT, obie strony dostrzegają szerokie możliwości prowadzenia wspólnych działań na szczeblu regionalnym. Zacieśnienie współpracy będzie miało na celu przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

PGE Dystrybucja S.A., jako operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej, dostarczający energię do odbiorców z terenu województwa lubelskiego, jest przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa obywateli.

Z kolei, jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona mienia, zdrowia i życia ludności. 2 LBOT jako element Wojsk Obrony Terytorialnej realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, współpracując z innymi elementami systemu obronnego państwa.

W liście intencyjnym, strony zobowiązały się rozpocząć prace, zmierzające do podpisania Porozumienia co do stałych form współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć. Przewidywana współpraca ma obejmować, m.in. wsparcie przez 2 LBOT podczas usuwania masowych awarii sieci energetycznych, wykorzystanie potencjału obu stron w realizacji szkoleń specjalistycznych oraz organizację wspólnych ćwiczeń i treningów. Szczególnie cenna dla żołnierzy 2 LBOT będzie możliwość szkoleń z wykorzystaniem, kluczowej z militarnego punktu widzenia, infrastruktury krytycznej, tak ważnej dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Warto podkreślić, że 2 Lubelska Brygada OT posiada zarówno odpowiedni sprzęt, jak i przeszkolonych żołnierzy do realizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak np. usuwanie awarii sieci energetycznych na dużą skalę. Przypomnijmy, PGE S.A. Dystrybucja i 2 LBOT miały już okazję przeprowadzić wspólnie ćwiczenia w Cycowie w powiecie łęczyńskim w 2019 r. Żołnierze zapewnili wówczas mieszkańcom tej miejscowości oraz okolic awaryjne zasilanie w energię elektryczną z wykorzystaniem własnego sprzętu, tj. kontenerowej elektrowni polowej – KEP-900.

kpt. Damian Stanula – Oficer Prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
tel. 261 182 803, tel. kom. 725 880 174, email: d.stanula@ron.mil.pl