Marszałek Jarosław Stawiarski na czele prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski stanął na czele powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Rady ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w poniedziałek, 31 maja br. w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie.

Narodowa Rada Rozwoju (NRR) jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej skupiającym zespoły eksperckie specjalizujące
się w wybranych, najistotniejszych dziedzinach funkcjonowania państwa.

– To dla mnie wielkie wyróżnienie. Żywię nadzieję, że wspólnie z członkami Rady,
na której czele stanąłem, przygotujemy plan rozwoju naszego kraju
mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. Każdy zespół działający w ramach NRR liczy kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczą także specjaliści
z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń.

W skład Rady powołani zostali: 

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, przewodniczący Rady,
Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP,
Paweł Mucha, Doradca społeczny Prezydenta RP,
Piotr Karczewski, Doradca społeczny Prezydenta RP,
Marcin Drewa, Doradca społeczny Prezydenta RP,
Mariusz Rusiecki, Doradca społeczny Prezydenta RP,
Piotr Bąk, starosta tatrzański,
Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, województwo zachodniopomorskie,
Andrzej Bielawski, starosta wschowski, województwo lubuskie,
Czesław Bielecki, architekt,
Janusz Bodziacki, były burmistrz Lubartowa,
Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego,
Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego,
Paweł Dziewit, wójt gminy Gózd, województwo mazowieckie,
Katarzyna Kondziołka, burmistrz gminy Zawichost, województwo świętokrzyskie,
Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, województwo lubelskie,
Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego,
Marcin Krupa, prezydent Katowic,
Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza, województwo małopolskie,
Wojciech Lubawski, były prezydent Kielc,
Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli,
Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, województwo łódzkie,
Władysław Ortyl, marszałek województwo podkarpackiego,
Wojciech Pałka, starosta krakowski,
Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy,
Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej, województwo dolnośląskie,
Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna, województwo małopolskie,
Danuta Wawrzynkiewicz,
Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego,
Elżbieta Zakrzewska, burmistrz Kowar, województwo dolnośląskie.