ilustracja wpisu

Konsultacje społeczne powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027”.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1409 z późn. zm.) oraz załącznika do Uchwały Nr XXXII/177/13 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu janowskiego

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

zaprasza mieszkańców powiatu janowskiego do konsultacji projektu „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027”.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie

od 04 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Projekt „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027” oraz formularz w formie zapytania ankietowego, za pomocą którego można swoje opinie do projektu, umieszczono poniżej.

  1. Projekt „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027”
  2. Formularz konsultacji

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Opinie można przesyłać do:

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim za pośrednictwem
  2. poczty elektronicznej na adres e-mail: luja@praca.gov.pl,
  3. poczty tradycyjnej na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 70

(z dopiskiem: Konsultacje projektu „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2027”.

  • oraz faksu nr: 15/87 20 240.
  • Opinie mogą być składane również osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego
    w Janowie Lubelskim lub w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie na życzenie udostępnia się formularz ankiety.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.