Miesiąc operacji „Silne Wsparcie”

Minął właśnie miesiąc operacji pk. „Silne Wsparcie”, prowadzonej w przygranicznym pasie, objętym stanem wyjątkowym województwa lubelskiego. Żołnierze Lubelskiej Brygady OT realizują zadania na lądzie, wodzie i w powietrzu.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, w dniu 3 września 2021 r. żołnierze WOT weszli do działań na terenach objętych stanem wyjątkowym w pasie przygranicznym z Białorusią. Zadania te realizują w ramach operacji pk. „Silne Wsparcie”, której głównym celem jest wzmocnienie odporności lokalnych społeczności z rejonów przygranicznych na zagrożenia o charakterze hybrydowym.

Zadania te koncentrują się na wspieraniu mieszkańców, władz samorządowych oraz współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. Żołnierze 2 LBOT prowadzą zadania w kilku obszarach.

W ramach Zespołów Oceny Wsparcia, żołnierze codziennie monitorują sytuacje w 68 miejscowościach, objętych stanem wyjątkowym. Spotykają się z władzami samorządowymi, sołtysami oraz mieszkańcami terenów przygranicznych, udzielają pomocy osobom starszym, oceniają zakres ewentualnego wsparcia.

Codziennie, żołnierze 2 LBOT u boku Straży Granicznej, zarówno w dzień jak i w nocy, pieszo patrolują przygraniczne tereny. Żołnierze wyposażeni są w sprzęt termowizyjny i noktowizyjny do obserwacji nocnych. Efektem patroli jest odnajdywanie zagubionych imigrantów, udzielanie im bezpośredniego wsparcia, dostarczanie żywności i wody oraz zabezpieczenie do czasu przekazania funkcjonariuszom Straży Granicznej. W skład patroli wchodzą żołnierze przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy, wyposażeni w plecaki medyczne, zawierające, m.in. folie oraz koce termiczne, przeciwdziałające skutkom wychłodzenia organizmu.

Współpraca z Nadburzańskim Oddziałem Straży Granicznej obejmuje również wspólne patrole wodne na rzece Bug. W tym celu, żołnierze 2 LBOT wykorzystują swój sprzęt specjalistyczny, m.in. płaskodenne łodzie saperskie. Zadanie to realizują specjalnie wytypowani żołnierze OT po kursach sterniczych.

Bardzo intensywnie wykorzystywane są bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye (patrole z powietrza). Grupa Rozpoznania Obrazowego 2 LBOT, która wykorzystuje bezzałogowe, zapewnia prowadzenie obserwacji w dzień i w nocy z wykorzystaniem kamer dziennych oraz termowizyjnych. Obraz z bezzałogowców umożliwia bardzo dokładne lokalizowanie miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowywania się do nielegalnego przejścia przez granice. Pozyskane w ten sposób informacje są przekazywane do Straży Granicznej.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wspierają mieszkańców i samorząd lokalny, również w takich obszarach jak transport czy doświetlenie terenu za pomocą masztu oświetleniowego. Uruchomili również specjalną infolinię oraz szkolą z zakresu cyberbezpieczeństwa. W ostatnich dniach do operacji „Silne Wsparcie” włączone zostały Grupy Ratowniczo – Poszukiwawcze (GRP K-9) z psami. Ich zadaniem jest dotarcie do imigrantów, potrzebujących pomocy, narażonych na utratę zdrowia lub życia na skutek wychłodzenia.

kpt. Damian Stanula – OFICER PRASOWY

LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ