„Młodzi pełni możliwości” w Technikum i I LO

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych oraz I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza uczestniczyli w projekcie „Młodzi pełni możliwości”, który uzyskał dofinansowanie Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w konkursie grantowym w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5”.

W ramach projektu odbyły się trzy warsztaty, które pomagały rozwijać kompetencje społeczne młodzieży. Głównym celem projektu było wspieranie młodych osób w budowaniu relacji rówieśniczych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń popandemicznych.

Warsztaty z pirografii stanowiły formę rozwijania nowych zainteresowań. Proces wypalania w drewnie to technika, która uczy uczestników konsekwencji i wytrwałości w działaniu, wycisza i daje wiele satysfakcji z samodzielnie wykonanej pracy. Stworzony obraz to pomysł na upominek, hobby i element wystroju wnętrza. Naukę wypalania pirografem dla uczniów I LO prowadził Krzysztof Skubik.

Uczestnicy warsztatów z wystąpień publicznych uczyli się, jak przygotować i wygłosić atrakcyjną prezentację, jak budować pewność siebie i radzić sobie z tremą. Nabyte umiejętności pozwolą młodzieży lepiej się przygotować do egzaminów ustnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia dla uczniów Technikum prowadziła Emilia Żuber.

Trening umiejętności społecznych umożliwił młodzieży zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności komunikacyjnych. Nauka właściwego reagowania ułatwia nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, a potem w życiu dorosłym. Warsztaty dla uczniów I LO prowadziła Anna Wydra.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Operatorem projektu jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Tekst; foto: Emilia Żuber