Przetarg rozstrzygnięty. W lipcu ruszy budowa Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

Niemożliwe? A jednak…

– Trzy firmy – spośród 10 oferentów, zainteresowanych budową Komendy Powiatowej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, zmieściło się w zakładanym budżecie 28,5 mln zł. Ostatecznie, zadanie wykona „Solkan” z Rzeszowa, który zaproponował kwotę 27 mln 550 tys. zł – informuje Grzegorz Pazdrak – Komendant Powiatowy PSP.

Zaczęło się w 2020 roku, kiedy to Starostwo Powiatowe zakupiło pod budowę Komendy na Borownicy działkę od janowskiej Spółdzielni Kółek Rolniczych. Działka o powierzchni 1,1 ha kosztowała ponad 570 tys. zł. Rok później, w grudniu, Starosta Janowski – decyzją administracyjną – zakupioną nieruchomość oddał w trwały zarząd Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Kolejny etap dotyczył wykonania dokumentacji projektowo – technicznej. Przetarg wygrało biuro projektowe A.DO XXI Sp. z o.o. z Poznania. „Papierowa podbudowa” strażackiej inwestycji, wykonana w 2021 roku, kosztowała 200 tys. zł. Dokumentacja została sfinansowana z budżetu Powiatu Janowskiego w wysokości 60 tys. zł oraz gminy Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki, które dołożyły po 20 tys. zł, co dało kwotę 140 tys. zł.

W grudniu 2021 roku, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”, w którym znalazły się środki finansowe, m.in. na budowę janowskiej Komendy Powiatowej PSP.

W styczniu 2022 roku, Starosta Janowski wydał kolejną decyzję, tym razem – pozwolenie na budowę.

Całości dopełnił Wojewoda Lubelski, zatwierdzając w lutym br. program inwestycyjny, m.in. na budowę janowskiej strażnicy za kwotę 28,5 mln zł.

Czwartego kwietnia ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Otwarcie ofert odbyło się 23. maja. Zadanie wykona „Solkan” z Rzeszowa.

Szczegółowy „rozkład działań” w latach 2023-2025 określa harmonogram rzeczowo – finansowy, z którego wynika, że najważniejsze prace inwestycyjne – na ponad 24 mln zł, zostaną wykonane w 2025 roku (milion zł zostanie wydatkowany w tym roku, reszta – w roku następnym).

Dodajmy, że za proces budowlany odpowiada ZDI Sp. z o.o. z Zamościa – inwestor zastępczy, wyłoniony w procedurze przetargowej, który za ponad pół mln zł zadba o obsługę inwestycyjną strażackiego zadania.

Umowy z wykonawcą i inwestorem zastępczym zostaną podpisane w czwartek.

Alina Boś; foto: archiwum KP PSP w Janowie Lubelskim