Młodzi strażacy na spływie kajakowym rzeką Bukową 18.08.2020 r.

Końcówka  wakacji. Piękny sierpniowy dzień. Grupa młodzieży zrzeszona w drużynach pożarniczych w Janowie Lubelskim, Modliborzycach i Potoku Wielkim wspólnie z swoimi opiekunami (40 osób) aktywnie spędzała czas na zorganizowanym spływie kajakowym rzeką Bukowa. W organizację spływu zaangażowały się Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, OSPz Gmin Powiatu Janowskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim, Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.

Spływ był końcowym, praktycznym etapem szkolenia w ramach projektu „Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego – 2020 r.”Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w działaniu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Spływ zorganizowano z zachowaniem zasad obowiązujących podczas pandemii. Młodzież podziwiała walory przyrodnicze i krajoznawcze rzeki Bukowa, poznawała jej faunę i florę.  Spływ rozpoczął się w miejscowości Łążek Garncarski, trwał 2,5 godziny i zakończył się w miejscowości Kuziory. Pomimo zmęczenia na twarzach dzieci widoczny był uśmiech i zadowolenie.

Tekst/zdjęcia Krzysztof Kurasiewicz, Tomasz Figura