Młodzi strażacy z ZS CKR w Potoczku w akcji

Już czwarty rok przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyszkoleniu przyszłych strażaków, oprócz wiedzy teoretycznej, niezwykle cenne są umiejętności praktyczne, stąd częsty udział młodzieży w akcjach szkoleniowych i ćwiczeniach.

Jedenastego października 2022 roku odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze pod kryptonimem „Aura” Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu janowskiego oraz poziomu przygotowania sił i środków PSP i OSP do działań gaśniczych na obszarach leśnych z elementami ratownictwa technicznego, wodnego oraz medycznego. Strażacy z jednostki ZS CKR w Potoczku zostali bezpośrednio przydzieleni do wykonywania zadań związanych z wypadkiem komunikacyjnym. Poznali procedury postępowania podczas wypadku drogowego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Na podsumowaniu ćwiczeń, Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim, Starosta Janowski oraz Wójt Gminy Dzwola podziękował strażakom  PSP oraz druhom OSP za zaangażowanie podczas ćwiczeń.

Tekst; foto: Krzysztof Kurasiewicz, Mariusz Zabiegliński