Naukowe, sportowe, artystyczne… Stypendia Starosty przyznane

Dziewiętnaścioro najbardziej utalentowanych uczniów z janowskich szkół średnich otrzymało stypendium Starosty Janowskiego. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku szkolnym.

Zgodnie z regulaminem, kandydatów do stypendium wytypowały szkoły. Złożoną dokumentację rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała Komisja Stypendialna w składzie (na zdjęciu, od lewej): Kinga Czajka – uczennica Zespołu Szkół, Elżbieta Dębiec – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych, Grzegorz Pyrzyna – przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący Komisji Stypendialnej, Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu oraz Joanna Rudnicka – p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Finansów Oświaty janowskiego Starostwa. Ostateczną listę stypendystów zatwierdził Starosta.

Sześciomiesięczne stypendium w wysokości 1800 zł (po 300 zł miesięcznie) od września br. do lutego 2023 r. otrzyma 11 dziewcząt i 8 chłopców. W skali półrocza będzie to kwota prawie 35 tys. zł, a w skali 20 lat funkcjonowania programu stypendialnego – 640 tys. zł. W tym czasie, z programu stypendialnego skorzystało 420 uczniów.

Poniżej, przedstawiamy najbardziej utalentowanych uczniów z janowskich szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Janowski.

W „starym” ogólniaku, stypendium naukowe otrzymały cztery uczennice: ambitna i lubiana Katarzyna Mak z klasy biologiczno – chemicznej, życzliwa i otwarta Aleksandra Dominika Olszyńska, którą interesują przedmioty ścisłe i wiedza z zakresu teologii katolickiej, udzielająca się charytatywnie Katarzyna Jarosz – zdobywczyni I miejsca w konkursie „Kraje francuskojęzyczne na świecie” oraz aktywna i odpowiedzialna Karolina Winiarczyk (Karolina osiągnęła ponadprzeciętne wyniki w nauce, uzyskując najwyższą średnią ocen – 5,36, również na tle pozostałych szkół średnich, wykazując się przy tym stuprocentową frekwencją i to od klasy pierwszej).

W Zespole Szkół, za wyniki w nauce doceniono dwie uczennice z Technikum Hotelarskiego – zdyscyplinowaną i odpowiedzialną Izabelę Mariolę Bartnik oraz sumienną i solidną Patrycję Trzcińską. Stypendium naukowe otrzymała też systematyczna i obowiązkowa Paulina Nitkiewicz z LO o profilu mundurowo – policyjnym, punktualna i pomocna Wioleta Świercz z Technikum Geodezyjnego oraz zdolny i pomysłowy Adam Wojciechowski z Technikum Logistycznego – zdobywca pierwszego miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.

W Zespole Szkół Technicznych, stypendium naukowe odebrała pojętna i obowiązkowa Karolina Ciosmak z Technikum Ekonomicznego, organizująca pomoc dzieciom z Ukrainy, oraz pracowity i odpowiedzialny Karol Nalepa z Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie elektryk. Wysoka średnia ocen charakteryzuje też trzech chłopców z Technikum Informatycznego. Mowa o prostolinijnym, stale rozwijającym swoje zainteresowania Adamie Kamińskim, zdolnym i bezinteresownym, uczestniczącym w zajęciach dodatkowych Mateuszu Małku oraz Bartoszu Tutce, radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej, angażującym się w życie szkoły i miasta.

Stypendium artystyczne otrzymało czworo uczniów.

W Liceum Ogólnokształcącym, stypendium otrzymał Antoni Kubalski, który tworzy teksty poetyckie, gra w przedstawieniach i interesuje się Unią Europejską. Antek – podczas Narodowego Hackathonu Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, został wybrany na EuroChangeMakersa (jest ich 100 na Europę). Drugim stypendystą w kategorii artystycznej z LO jest Michał Mróz, którego pasją jest taniec. Michał jest zdobywcą III i IV miejsc w kilkudziesięciu ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego.

Stypendium artystyczne otrzymały też dwie uczennice z Technikum Fryzjerskiego w ZST: Karolina Czajka – członkini Młodzieżowej Rady Miasta, zdobywczyni trzeciego miejsca w ponadregionalnym konkursie fryzjerskim oraz Julia Anna Igras, słynąca z zamiłowania do poezji śpiewanej i recytowanej.

Jedyne stypendium w dziedzinie sportu otrzymał zapaśnik z Zespołu Szkół „U Witosa” Kacper Łukasik – Mistrz Polski, członek Kadry Narodowej Polski, złoty i brązowy medalista Międzynarodowych Turniejów Zapaśniczych, wielokrotny medalista turniejów i olimpiad na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

Stypendystom gratulujemy.

Alina Boś; foto: Anna Sosnówka