„Młodzi w Akcji +” w ZS CKR w Potoczku

„Młodzi w Akcji +” toogólnopolski program, którego celem jest zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia poprzez realizację projektów społecznych.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku udział w programie bierze troje uczniów z klasy III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Patrycja Tupaj, Anna Widz i Mateusz Przywara.

Młodzież pod opieką p. Magdaleny Szyszki realizuje wybrany i opracowany przez siebie projekt pt. „Czym jest dla mnie patriotyzm?”. Uczniowie dzięki realizacji projektu mają możliwość kształcenia różnych umiejętności np. debatowania o sprawach lokalnych, pisania reportaży, tworzenia i analizy ankiet, prezentacji multimedialnych, organizowania i przeprowadzania konkursów, rozmów i wykładów problemowych z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Wraz z uczniami z całej Polski, zespół z Potoczka bierze też udział w zdalnych wykładach, webinariach i konferencjach, prowadzonych przez znanych profesorów. Aby przejść do realizacji kolejnego etapu projektu uczniowie musieli również rozwiązać trzy moduły online, które sprawdzały poziom organizacji i przygotowania do poszczególnych etapów projektu. Cały program „Młodzi w Akcji +”trwa kilka miesięcy i kończy się konferencją podsumowującą w czerwcu. W ramach projektu  uczniowie mogą również wziąć udział w Letnich Warsztatach E-skejpowych, gdzie będą mieli możliwość wymienić się doświadczeniami z rówieśnikami z całej Polski.

Magdalena Szyszka