Most w Rataju Ordynackim już otwarty

Dnia 7 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie mostu na rzece Biała w miejscowości Rataj Ordynacki w gminie  Godziszów. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Zenon Zyśko oraz Władysław Sowa, Radny Rady Powiatu Paweł Golec, a także Wójt Gminy Godziszów Józef Zbytniewski, Przewodnicząca Rady Gminy Maria Ciupak wraz z radnymi, Skarbnik Gminy Lila Myszak oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Nadzoru Grzegorzem Rachwałem. Ze strony wykonawcy obecni byli: Prezes Zarządu firmy Stalmost  Sp. z o.o. Andrzej Zachwieja wraz z pracownikami.

Zakończenie prac zaplanowano dopiero na wrzesień b.r., więc tym bardziej cieszy wcześniejsze doprowadzenie do finału inwestycji tak bardzo ważnej dla mieszkańców Powiatu Janowskiego oraz dla układu komunikacyjnego regionu. Od teraz most jest całkowicie przejezdny i brak utrudnień w ruchu.

W ramach wykonanych robót rozebrano płytę pomostu wraz z kapami chodnikowymi i ustrojem nośnym, zrobiono nowy ustrój nośny zespolony z płytą pomostową, wykonano ścianki zapleczne, płytę przejściową, odwodnienie płyty pomostowej wraz z izolacjami, nowe kapy chodnikowe oraz obsadzono deski gzymsowe, zamontowano bariero – poręcze  na obiekcie, wykonano korektę drogi na dojeździe do mostu, wyremontowano i przebudowano dojścia do mostu (chodniki przed i za mostem). Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Budowlane Stalmost Sp. z o.o ze Stalowej Woli.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 319 231,31 zł, w tym: dofinansowanie  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie – 1 219 231,31 zł, Gmina Godziszów  dołożyła 50 000,00 zł i  Powiat Janowski – 50 000,00 zł.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto: Anna Sosnówka