Nadzór pedagogiczny. Szkolenie w Zespole Szkół Technicznych

Kilkudziesięciu dyrektorów burs, placówek wychowania pozaszkolnego i szkolnych schronisk młodzieżowych z województwa lubelskiego wzięło udział w spotkaniu, dotyczącym planów, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Szkolenie, zorganizowane w Zespole Szkół Technicznych przez przedstawicieli kuratorium i miejscowego schroniska, prowadziło dwóch wizytatorów – Jerzy Surma i Artur Pawłowski.

Spotkanie poprzedziła część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Tekst; foto: Alina Boś