Umowa na modernizację drogi powiatowej Modliborzyce – Gwizdów podpisana. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu

Aż 80 procent… Najwyższy z możliwych wachlarz wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał Powiat Janowski na modernizację 5,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej na trasie Modliborzyce – Gwizdów. Inwestycja pochłonie prawie 4,8 mln zł. Około 3,8 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, reszta to wkład własny Powiatu Janowskiego i Gminy Modliborzyce w proporcji 45-55 procent.

– Cieszę się, że udało nam się pozyskać tak duże wsparcie z budżetu państwa, zwłaszcza że droga, wybudowana w latach 50., od lat prosiła się o generalny remont, o czym sygnalizowali mieszkańcy gminy Modliborzyce – zaznacza Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Dla samorządu powiatowego, finansowa „cegiełka” – dzięki dofinansowaniu z zewnątrz – stanowi niewielki „uszczerbek” w budżecie jednostki, co jest szczególnie ważne chociażby ze względu na kolejne inwestycje w infrastrukturze drogowej, realizowane w dobie pandemii.

O realizację zadania ubiegało się sześciu wykonawców z województwa lubelskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Najniższą cenę i najdłuższą gwarancję zaoferowało Konsorcjum Firm: lider Konsorcjum – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i partner Konsorcjum – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. I to oni zrealizują zadanie. Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a zakończą za rok w czerwcu.  

Zadanie – z ramienia powiatu, realizuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Na zdjęciu, podczas podpisania umowy 7 września br. (od lewej): Michał Komacki – Wicestarosta Janowski, Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Wilk – Prezes Konsorcjum, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w ZDP.

Tekst; foto: Alina Boś