Nagroda im. Oskara Kolberga dla Orkiestry Dętej ze Zdziłowic

W Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłoszono laureatów 46 edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w siedmiu kategoriach. W kategorii V – dla kapel ludowych przyznano odznaczenie Orkiestrze Dętej ze Zdziłowic z powiatu janowskiego.Serdecznie gratulujemy Panom tak zaszczytnego odznaczenia.

W czwartek 1 lipca o godzinie 14 rozpoczęła się gala w Zamku Królewskim w Warszawie, podczas której zostały wręczone nagrody dla laureatów. Konkurs oraz gala realizowana jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.Wszyscy laureaci otrzymali medale im. Oskara Kolberga projektu Anny Jarnuszkiewicz, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Po raz pierwszy została też przyznana nagroda specjalna dla wyróżniającego się ucznia wskazanego przez laureata Nagrody Kolberga w kategorii Mistrz tradycji.Głos zabrał między innymi minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który odczytał list ministra kultury Piotra Glińskiego do wszystkich biorących udział w gali.

 Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, mistrzów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej. To najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce zostało ustanowione w 1974 roku. Jej patronem jest Oskar Kolberg (1814-1890), polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

Warto przypomnieć, że laureatami Nagród im. Oskara Kolberga z naszej gminy są już Kapela Ludowa ze Zdziłowic – 1986 r, śpiewaczka Janina Chmiel z Wólki Ratajskiej – 1998 r i Zespół Śpiewaczy z Godziszowa – 2003 r. 

W tak ważnej uroczystości w Warszawie Orkiestrze towarzyszył Wójt Gminy Godziszów  Józef Zbytniewski, Wicestarosta Janowski Michał Komacki oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie Agnieszka Jaskowska. Nagroda im. Oskara Kolberga jest nie tylko wyróżnieniem, ale również promocją dla Gminy Godziszów i Powiatu Janowskiego.

A. Jaskowska/ Foto: A. Jaskowska, A.Machulak