Narada Szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Lubelskiego już za nami.

Wszyscy wiedzą, że 21 marca to pierwszy dzień wiosny i popularny szczególnie wśród młodzieży Dzień Wagarowicza. Nie każdy natomiast wie, że jest to również Światowy Dzień Geodety. Pod taką to znamienną datą, bo 20 – 21 marca 2023 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim, odbyła się  Narada Szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Lubelskiego, którą poprowadził Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – Marek Kłopotek.

Oprócz przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w spotkaniu udział wzięli geodeci powiatowi oraz miejscy powiatów i miast na prawach powiatu województwa lubelskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu odpowiedzialnych za sprawy geodezji i kartografii, a także pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Wśród omawianych spraw znalazły się zagadnienia dotyczące zasad przekazywania    i wymiany danych geodezyjnych w formacie GML, sporządzania projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków (co jest niezmiernie istotne w aspekcie zbliżającego się rozpoczęcia prac w ramach projektu e-Geodezja II), zasilania baz danych wynikami prac geodezyjnych w systemach teleinformatycznych do prowadzenia PZGiK oraz spraw bieżących, w tym m.in. w zakresie planu prac finansowanych z budżetu Wojewody Lubelskiego w 2023 r., sprawozdawczości, zmian przepisów prawa, ewidencji gruntów i budynków w strefie nadgranicznej województwa lubelskiego. Poruszono też wiele innych ważnych tematów.

Na spotkaniu gościł również Starosta Janowski Artur Pizoń, który w ciepłych słowach podziękował gościom za przybycie, a Geodecie Powiatowemu Grażynie Kierznowskiej oraz pracownikom starostwa za ogromny wkład w organizację narady szkoleniowej. Wszystkim obecnym złożył też życzenia w dniu ich święta, zapraszając jeszcze do podziwiania uroków ziemi janowskiej, która obfituje w walory przyrodnicze, turystyczne i historyczne.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot