Tomasz Knieja z ZS CKR w Potoczku laureatem Konkursu Wiedzy Rolniczej

Tomasz Knieja – uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku uzyskał tytuł laureata Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby, gwarantujący mu podjęcie studiów na wybranym kierunku przyrodniczo-rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół rolniczych, zainteresowanych zagadnieniami i tematyką w szeroko rozumianym pojęciu rolnictwa w naszym województwie. Celem konkursu jest rozszerzenie wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu działalności samorządu rolniczego i izb rolniczych, promowanie szkół rolniczych Lubelszczyzny, wspieranie uzdolnień uczniów, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu oraz integrowanie środowisk rolniczych. Zakres tematyczny obejmował produkcję roślinną i zwierzęcą, mechanizację rolnictwa, ogrodnictwo i wiedzę, dotyczącą działalności Lubelskiej Izby Rolniczej.

Organizatorem Konkursu jest Lubelska Izba Rolnicza. Tegoroczna III już edycja odbyła się 20 marca w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich IUNG PIB w Puławach. Honorowy patronat objął Minister Edukacji i Nauki oraz Kurator Oświaty w Lublinie. Nadzór nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego sprawowała komisja, powołana przez Lubelską Izbę Rolniczą. W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, reprezentujący m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Grupę Azoty Puławy.

Z ramienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w konkursie udział wzięło trzech uczniów: Tomasz Knieja i Mikołaj Sulowski z klasy IV Technikum oraz Paweł Maksim z klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników.

Tekst; foto: Marianna Siembida

Opisy zdjęć:

Zdjęcie 1. Nagrodzeni uczniowie ZS CKR w Potoczku (od lewej): Tomasz Knieja, Mikołaj Sulowski, Paweł Maksim

Zdjęcie 2. Uczeń Tomek Knieja otrzymuje gratulacje i dyplom laureata konkursu im. Tadeusza Skiby, gwarantujący podjęcie studiów na kierunkach przyrodniczo-rolniczych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.