Nauczyciele I LO „w akcji”

O tym, że szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy przez uczniów, wie każdy. Tym razem, to jednak nie oni, a nauczyciele mogli dzielić się wiedzą i doświadczeniami, obserwując nawzajem swoje zajęcia.

Trudna pandemiczna sytuacja oraz prowadzenie lekcji w trybie zdalnym nie przeszkodziły kadrze I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w organizacji cyklu lekcji otwartych. Wspomniane lekcje dotyczyły przedmiotów: języka angielskiego oraz języka polskiego. Nauczyciele przygotowali ciekawe propozycje metod pracy z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a następnie dzielili się wiedzą i prezentowali swoje umiejętności dla szerokiego grona obserwatorów, prowadząc rzeczywiste lekcje w ustalonym wcześniej terminie. Z zaproszenia udziału w pokazowej lekcji mógł skorzystać każdy zainteresowany nauczyciel, miło nam było gościć również Dyrekcję szkoły.

Przeprowadzenie tego typu zajęć jest częścią – niezwykle ważnego w zawodzie nauczyciela – samokształcenia. Wzajemne opinie i sugestie są cennymi wskazówkami do codziennej pracy, w szczególności dla młodych nauczycieli. Stawiając sobie za cel nieustanny rozwój, z myślą o naszych uczniach i wysokim poziomie nauczania staramy się kierować maksymą Johanna Wolfganga von Goethego: „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.

Nauczyciele I LO