Nie 850 tys., a 1,4 mln zł. Zwiększono pulę środków na rozbudowę ulicy Stokowej

Jak nie oferty za drogie, to firm brakuje… Coraz trudniej rozstrzygać przetargi na inwestycje drogowe, również w powiecie janowskim. Efekt rosnących cen usług i materiałów powoduje, że planowanie i realizacja inwestycji samorządowych to dziś nie lada wyczyn. Wiedzą o tym doskonale pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych, realizujący – z ramienia powiatu, zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej.

Tak było w przypadku rozbudowy drogi powiatowej na ulicy Stokowej. Niby mały odcinek, bo zaledwie 400 metrów, a cena z zabukowanych w budżecie 850 tys. zł (w tym, 400 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i około 220 tys. z budżetu gminy Janów Lubelski) urosła do ponad 1,4 mln zł… Na tyle wyceniło swoje usługi Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie (druga firma w postępowaniu przetargowym zaproponowała kwotę o milion zł wyższą od zakładanej przez inwestora).

Robić, nie robić… Zrezygnować, przełożyć czy dołożyć…

Ostatecznie, Zarząd Powiatu – zgodnie z sugestią radnych, zadecydował, by inwestycję wykonać, a więc dołożyć do zabezpieczonych środków finansowych kolejne 300 tysięcy zł (pieniądze – kosztem opracowań dokumentacji, robót drogowych, itp., wygospodarował w swoim budżecie Zarząd Dróg Powiatowych). Dodatkowe 300 tys. zł dodała też Gmina Janów Lubelski. Tym sposobem, w czerwcu ruszą prace przy rozbudowie ul. Stokowej, gdzie część pieniędzy pochłonie usunięcie kolizji energetycznych i budowa kanału technologicznego z telekomunikacyjnej branży.

Termin zakończenia zadania strony ustaliły na koniec grudnia, o czym mówi podpisana dzisiaj w janowskim Starostwie umowa.

Na zdjęciu, podczas podpisania umowy (od lewej): Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w Zarządzie Dróg Powiatowych, Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady Powiatu, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Jerzy Podstawka – Prezes Zarządu KPRD, Rafał Tomalka – kierownik budowy, Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu.

Tekst; foto: Alina Boś