Szkolenie w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze”

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji społecznych i członków grup nieformalnych pn. „Formy ochrony przyrody i zróżnicowanie kulturowe Roztocza” w ramach zadania „Obywatelskie Roztocze”. Podczas spotkania przedstawiciele Euroregionu Roztocze Jarosław Joniec – Dyrektor Biura Euroregionu Roztocze oraz Monika Krawczyk koordynator projektu przedstawili założenia konkursu grantowego Obywatelskie Roztocze 2022.

Warsztaty poprowadził Pan Tadeusz Grabowski – Z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Projekt został sfinansowany  przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2030 w ramach zadania publicznego.

Więcej informacji na temat konkursu grantowego na stronie: https://obywatelskieroztocze.pl/

Tekst; foto: Anna Sosnówka