Nie żyje Ewa Janus – radna Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ewy Janus

absolwentki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
przedsiębiorcy,
Kierownika Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
wieloletniej Przewodniczącej Rady Miejskiej,
radnej Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Z żalem żegnamy
społecznika, samorządowca,
człowieka o otwartym sercu i umyśle, niebanalnym charakterze,
który widział, wiedział i rozumiał więcej niż inni…

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

– w imieniu Członków Zarządu Powiatu, radnych powiatowych
i pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego

składają:

Artur Pizoń – Starosta Janowski
Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady Powiatu
w Janowie Lubelskim