Nie żyje Zygfryd Głowacki – najstarszy przedstawiciel lokalnych struktur Armii Krajowej

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…”

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zygfryda Głowackiego,
urodzonego 1. stycznia 1926 roku w Modliborzycach,

najstarszego przedstawiciela lokalnych struktur Armii Krajowej,
którego ojciec Ignacy i brat Longin – za przynależność do tajnej organizacji zbrojnej
– 26. sierpnia 1942 roku zostali rozstrzelani przez Niemców
w dołach za górą Cegielną koło Modliborzyc,
więźnia niemieckiego obozu pracy przymusowej (przez 10 miesięcy),
łącznika, kuriera i zwiadowcę, pomagającego partyzantom,

aktywnego Członka Cechu Rzemiosł Różnych w Janowie Lubelskim,

wielokrotnego uczestnika patriotyczno – religijnych uroczystości
w Momotach Górnych i na Porytowym Wzgórzu,

„Zasłużonego dla Gminy Modliborzyce”,

człowieka ruchliwego, towarzyskiego i energicznego,
z poczuciem humoru i witalnością życia,

który znał historię Polski i jej drogi do niepodległości,

który przekonywał, że poświęcenie poprzednich pokoleń nie może pójść na marne…

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
składają
– w imieniu Zarządu Powiatu, radnych powiatowych
i organizacji kombatanckich Powiatu Janowskiego

Artur Pizoń – Starosta Janowski,
Michał Komacki – Wicestarosta
Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady Powiatu w Janowie Lubelskim