„Niepełnosprawni na warsztatach”

Caritas Diecezji Sandomierskiej w terminie od 01.08.2021 r. do 10.12.2021 r. zrealizował projekt pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł: 35 480,00 zł z czego 30 000,00 zł stanowiło kwotę dofinansowania, natomiast kwota: 5 480,00 zł to środki własne Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi z terenów województwa lubelskiego – z powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego i zamojskiego. Łącznie w projekcie udział wzięło 60 osób, które wzięły udział w czterech rodzajach warsztatów, tj. kulinarne, rękodzieła, fryzjersko-kosmetyczne, teatralno – muzyczne oraz ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem. Poszczególne warsztaty trwały po 12 godzin.

Program zrealizowano w małych grupach, ze ścisłym zastosowaniem się do restrykcji sanitarnych związanych z pandemią Covid-19. Wiodącym celem zadania było promowanie aktywności osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Ponadto zajęcia służyły kształtowaniu umiejętności, które pozwoliły na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. Stąd też zadanie miało na celu podniesienie wrażliwości i świadomości społecznej w tym zakresie.

Warsztaty kulinarne

Jako pierwsi w drugim etapie zadania zrealizowali je podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju, oraz uczestnicy WTZ Dominikanówka pn.: „Owoce jako źródło witamin”. Na zajęciach z Panią Jadwigą poruszono tematykę o zdrowej żywności i odpowiednim odżywianiu się, ponieważ jest to niezwykle ważne w rozwoju ciała i umysłu oraz utrzymaniu sprawności psychofizycznej. Następnie przygotowano różnego rodzaju owoce na sałatkę, z których uczestnicy zadania przystąpili do pracy oraz ich przetworzenia. Nie zapominając przy tym o przestrzeganiu zasad higieny oraz reżimu sanitarnego związanego z pandemią.

Po niezwykle interesującej i absorbującej pracy kulinarnej wszyscy podopieczni z apetytem degustowali przygotowaną przez siebie potrawę. Należy zaznaczyć, że najlepiej smakują dania wykonane samodzielnie i śmiało można powiedzieć, że zadanie doskonale zostało wykonane a umiejętność przygotowania sałatki owocowej na pewno przyda się w nadchodzącym okresie zimowym.

W ramach kolejnego cyklu warsztatów kulinarnych, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim na terenie Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim zrealizowali zadanie pod hasłem „Wakacyjne grillowanie – kiełbaska z grilla, szaszłyk, karkówka itp.” Uczestnicy wyposażeni zostali w profesjonalny sprzęt do grillowania i po uprzednim zapoznaniu się z tematem zajęć oraz akcesorii kuchennych przystąpili do kucharskiej pracy. Wszyscy z pełnym zaangażowaniem na miarę swoich możliwości przystąpili do działania tym bardziej, że końcowy efekt grillowanych potraw motywował do zaspokojenia głodu, wzmocnienia sił i wzięcia udziału w kolejnych warsztatach.

Warsztaty rękodzieła

Podczas warsztatów rękodzieła dla podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej wDominikanówce niezbędnym narzędziem pracy były farby akrylowe i pędzle, które wykorzystano w realizacji tematu zajęć pn. „Świat wokół mnie – malowanie obrazów”. Celem warsztatów było pobudzenie wyobraźni osób z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami psychicznymi a samo malowanie stanowiło szerokie spektrum wykorzystania ich kreatywności i możliwości rozwoju. Ponadto poprzez wykorzystanie pewnych technik percepcyjnych uczestnicy mogli poznać siebie z zupełnie innej nieodkrytej dotąd strony. Zajęcia odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze gdzie każdy z uczestników mógł w kreatywny sposób wyrazić siebie okrywając przy tym nieznane dotąd talenty. Ponadto terapia przez sztukę pozwoliła ujawnić stłumione emocje oraz przejąć nad nimi kontrolę, a także miała ogromny wpływ na samoocenę oraz wzrost poczucia własnej wartości.

Warsztaty fryzjersko – kosmetyczne

Uczestnicy ŚDS w Biłgoraju oraz Dziennego Domu „Senior +” w Modliborzycach wzięli udział w warsztatach fryzjersko-kosmetycznychpn. „Poznajemy pracę fryzjera” gdzie mieli możliwość zapoznania się z pracą fryzjera poprzez bezpośrednie spotkanie z nim w salonie fryzjerskim. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jak prawidłowo przygotować stanowisko pracy przed wykonaniem i w jaki sposób uporządkować je po wykonanej usłudze zgodnie z przepisami BHP. Ponadto zapoznali się z techniką przygotowania klienta do zabiegu oraz odpowiedniego doboru akcesoriów i preparatów do stylizacji fryzur. Natomiast kolejnym etapem warsztatów fryzjersko – kosmetycznychbył „Warsztat z makijażu – makijaż dzienny”, gdzie głównym celem było przekazanie teoretycznej wiedzy oraz wykorzystanie odpowiednich umiejętności związanych z wizażem, stylizacją, tuszowaniem wad oraz uwypuklaniem zalet twarzy. Uczestniczki projektu dowiedziały się na czym polega praca w charakterze wizażysty, poznały jak wykonuje się makijaż w zależności od okazji i typu urody. Dodatkowo poznały triki kamuflujące wady postawy i mankamenty wyglądu uwydatniając przy tym jego zalety. Ponadto prowadząca warsztaty Pani Marta, wprowadziła uczestniczki zajęć w arkana profesjonalnego makijażu, które były okazją do zapoznania się z nowościami kosmetycznymi i aktualnymi trendami w makijażu dziennym służącymi do jego perfekcyjnego wykonywania. Udział w warsztatach fryzjersko – kosmetycznych osób z niepełnosprawnościami oraz osób z zaburzeniami psychicznymi zaowocował nie tylko pięknym wyglądem, który wpłynął pozytywnie na poprawę nastroju ale co bardzo ważne wzmocnił w nich poczucie własnej wartości oraz poprawności w nawiązywaniu kontaktów w grupie i otoczeniu zewnętrznym.

Warsztaty teatralno – muzyczne

Kolejnym etapem zajęć z udziałem podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju, Dziennego Domu Senior +” w Modliborzycach oraz ŚDS z Janowa Lubelskiegobyływarsztaty teatralno-muzyczne. Jako pierwsze odbyły się zajęcia teatralne pod hasłem „Odgrywanie ról społecznych rozmowa pracodawca – pracownik”, gdzie prowadząca zajęcia Pani Ania rozpoczęła je od wspólnego zapoznania się i z ogromnym zaangażowaniem przekazała wiedzę adekwatną do powyższego tematu. Wykorzystując filmy instruktażowe poprzez zabawę zachęciła podopiecznych do odgrywania powierzonych im ról. Warsztaty ukierunkowane były na rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych z uwzględnieniem umiejętności poznawczych, poczucia tożsamości i własnej wartości, a także samooceny.

Kolejną częścią warsztatów były zajęcia muzyczne pt. „Taniec jako forma wyrażania siebie” podopieczni bardzo aktywnie i miło spędzili na nich czas. Taniec przełamał w nich barierę nieśmiałości, w którym wykorzystali pewne cechy charakteru jak: uwrażliwienie, pewność siebie, nutkę narcyzmu czy twórczość itp. Okazując przy tym swoją osobowość, temperament, czy odkrywając w tańcu duszę. Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, tak jak każda pełnosprawna osoba czerpie przyjemność z tańca. Tak więc zajęcia te umożliwiły uczestnikom wyczucie i zrozumienie własnych możliwości, skłonności i upodobań ruchowych, a przy tym niezwykle pozytywnie w wpłynęły na poprawę nastroju, którego żaden lek nie jest w stanie zastąpić.

Ćwiczenia ruchowe z rehabilitantem

W ramach realizowanego zadania grupa uczestników ŚDS z Kraśnika korzystała z ćwiczeń ruchowych z fizjoterapeutą. Zajęcia te poprowadziła Pani Agnieszka, która przez dobór odpowiedniego zestawu ćwiczeń pomogła podopiecznym usprawnić wszystkie partie mięśni, a przede wszystkim wzmocnić kondycję psycho fizyczną, co znacznie wpłynęło na poprawę samopoczucia i nastroju. Ponieważ uczestnicy zajęć ze względu na swoją niepełnosprawność na co dzień borykają się z pewnymi ograniczeniami, to poprzez ćwiczenia mogli przełamać bariery z nią związane, a integracja społeczna znacznie umiliła wspólnie spędzony czas.

Zrealizowanie powyższych zadań w ramach projektu pn. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”, przyniosło nie tylko wymierne korzyści a przede wszystkim dało zadowolenie oraz satysfakcję z uczestnictwa w zajęciach. Przyczyniło się do nawiązania współpracy pomiędzy placówkami, których podopieczni wzięli udział w projekcie. W związku z tym mamy olbrzymią nadzieję, że w przyszłości uda się nam podjąć podobne działania, które ograniczą zjawisko marginalizacji oraz wkluczenia społecznego tak często dotykającego osoby z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami psychicznymi.