Nowa droga w Andrzejowie. Pomógł Fundusz Dróg Samorządowych

To ci dopiero! W gminie Godziszów – jeśli chodzi o drogi powiatowe, po ostatnio wyremontowanej drodze w Andrzejowie, nie ma nic do roboty… No, może chodniki, a gdyby tak pójść z duchem czasu to… ścieżki rowerowe, o czym mówi Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP.

– I rondo na skrzyżowaniu w Godziszowie, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówią jednym głosem Józef Zbytniewski – Wójt Gminy i Zenon Zyśko – Członek Zarządu.

Pomysł nie jest oderwany od rzeczywistości, tym bardziej, że obecne skrzyżowanie jest zbyt wyniesione w stosunku do dróg wlotowych, zdarzają się kolizje, a i widoczność w tym miejscu nie jest dobra… A takie rozwiązanie „uspokoiłoby” ruch drogowy i to przez całą dobę…

– Propozycja godna uwagi. Rozważymy ten wariant przebudowy drogi, składając – w ramach wspólnego projektu z Gminą Janów i Gminą Godziszów – wniosek na modernizację drogi powiatowej od ulicy Kamiennej w Janowie poprzez Białą, Rataj w stronę Zdziłowic. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych złożymy w 2022 roku – informuje Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Przypomnijmy, że prawie 2-kilometrowy fragment drogi w Andrzejowie został zmodernizowany wespół z dwoma odcinkami drogi w Branwi za kwotę prawie 5 mln zł. Obie inwestycje zrealizowało Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – PBI Infrastruktura S.A. i Partner Konsorcjum – PBI WMP Sp. z o.o. z Sandomierza. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Do tego dochodzą środki finansowe z budżetu Powiatu Janowskiego i Gminy Godziszów w proporcji 45 – 55 procent dofinansowania. Inwestycję – z ramienia Powiatu Janowskiego, tradycyjnie prowadził Zarząd Dróg Powiatowych.

Tradycyjnie, droga została oficjalnie odebrana. W odbiorze uczestniczyli: Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Członkowie Zarządu Powiatu: Władysław Sowa, Józef Wieleba, Zenon Zyśko, Michał Komacki – Wicestarosta i Artur Pizoń – Starosta Janowski (Przewodniczący Zarządu), Daniel Rawski – radny powiatowy, Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godziszów, Janusz Mucha – radny gminny, z Zarządu Dróg Powiatowych: Witold Kuźnicki – Dyrektor, Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru, Maria Krzosek – Kierownik Wydziału Dróg i Mostów, Stanisław Schodziński – inspektor nadzoru i Radosław Paleń – podinspektor ds. inwestycji w urzędzie gminy.

Tekst; foto: Alina Boś