Droga Chrzanów – Otrocz robi wrażenie. Można się rozpędzić, byle z głową

Nowością pachnie droga powiatowa na trasie Chrzanów – Otrocz. Jak wyglądała wcześniej, lepiej nie mówić. Teraz, robi wrażenie i długość i jakość wykonanego odcinka. I można się rozpędzić – byle z głową, co dla kierowców, jadących 20, 30 km na godzinę czyni różnicę.

Inwestycja pochłonęła prawie 5 mln zł. W ramach zadania, powstało 5 km nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przepusty pod koroną drogi, zjazdy, pionowe i poziome oznakowanie oraz pobocza ziemne, utwardzone kruszywem. Do tego rondo – trzecie na drodze powiatowej w naszych stronach (po janowskim i potockim).

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo „Igord” z Lublina. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych.

Inwestycja została sfinansowana w 60. procentach ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą kwotę, tzw. „wkład własny” w relacji 45-55 procent zabezpieczył Powiat Janowski i Gmina Chrzanów.

Droga została oficjalnie odebrana, łącznie z przecięciem wstęgi i poświeceniem przez kapłanów – ks. kanonika Wiesława Łobazę – proboszcza parafii w Chrzanowie i ks. Adama Puściznę – proboszcza parafii w Otroczu. W odbiorze uczestniczyli (na pierwszym zdjęciu, od lewej): Eugeniusz Król – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Stanisław Żmijan – inspektor nadzoru, Jan Deryło – kierownik budowy, Wiesław Kędra – radny gminny, Leszek Buczyński – sołtys Chrzanowa, Józef Zdybel – radny gminny, Zbigniew Pizoń – radny gminny, Janusz Wlizło – Zastępca Wójta, Agata Wrona – sołtys Otrocza, ks. Adam Puścizna, Mariusz Śmiszek – Przewodniczący Rady Gminy, ks. Wiesław Łobaza, Marcin Sulowski – Wójt Gminy Chrzanów, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Grzegorz Rachwał – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru ZDP, Władysław Sowa – Członek Zarządu Powiatu, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta, Daniel Rawski – radny powiatowy.

Alina Boś; foto: Eryk Widomski