Pomoc z Zakładu Karnego po raz drugi trafiła do janowskiego DPS-u

Pół tysiąca maseczek wielokrotnego użytku na rzecz janowskiego Domu Pomocy Społecznej „Barka” przekazał Zakład Karny w Opolu Lubelskim. Pierwsza tego typu więzienna pomoc w postaci tysiąca maseczek trafiła do placówki w czerwcu.

Akcja realizowana jest od początku pandemii w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Pod takim hasłem, więźniowie szyli i szyją maseczki, fartuchy, kombinezony.

Tylko w województwie lubelskim, osadzeni w opolskim i lubelskim więzieniu uszyli od czerwca 23 tys. maseczek, które trafiły do domów pomocy społecznej, nadzorowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, o czym mówi Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski.

Pod koniec sierpnia, ostatnia partia maseczek z pierwszego cyklu produkcji 23 tys. sztuk trafiła do kilkunastu DPS-ów na Lubelszczyźnie.

Niestety, pandemia nie mija, wirus jest aktywny i można się spodziewać, że niebawem pojawi się w towarzystwie grypy. – Jeśli będzie taka potrzeba, to kolejny raz wystąpimy z wnioskiem do Ministerstwa Sprawiedliwości o uruchomienie drugiego cyklu szycia maseczek w zakładach penitencjarnych – zapewnia Gzik.

Podobnego zdania jest Jan Kantak – Poseł na Sejm RP. – Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych miesiącach pandemia miała się skończyć, jest wręcz na odwrót. I dlatego, przy zakładach karnych powstaną nowe hale do produkcji środków ochrony indywidualnej, które jeszcze bardziej sprofesjonalizują działania więźniów – zapowiada Kantak.

– Jesteśmy instytucją, która reaguje na oczekiwania społeczne – zapewnia ppłk Cyprian Bas – Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Szycie maseczek ochronnych przez osadzonych to nie tylko element resocjalizacji czy sposób na zabicie czasu. Warto pamiętać, że pracujący więźniowie zdejmują ciężar więziennego utrzymania z barków podatników (miesięczny koszt utrzymania to kwota rzędu 3 tys. zł.). – Więźniowie, za których odbywanie kary płacą obywatele, dzięki takim inicjatywom częściowo sami spłacają swój pobyt w więzieniu – informuje Poseł.

– Kolejna pomoc dla mieszkańców i pracowników „Barki”, przekazana przez Posła Jana Kantaka przy zaangażowaniu Wojewody Bolesława Gzika – zaznaczają wspólnie, dziękując za wsparcie, Mariola Surtel – Dyrektor placówki i Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Dodajmy, że w spotkaniu uczestniczył również Wojciech Zbiegień – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu oraz pracownicy „Barki”: Justyna Maciaszek – Zastępca Dyrektora (ds. mieszkańców), Marta Startek – Główny Administrator ds. kadrowych i Józef Mazur – Kierownik Działu Gospodarczego.

Tekst; foto: Alina Boś