Nowi ratownicy w szeregach szkolnej OSP przy ZS CKR w Potoczku

Dwie nauczycielki i trzech uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku ukończyło Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zdało egzamin państwowy, uzyskując tytuł ratownika.

Program kursu jest ściśle określony w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szkolenie, z założenia, przeznaczone jest dla podmiotów, związanych z ratownictwem, takich jak: PSP, OSP, Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie. Jest to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego zadaniem jest przygotować kursantów do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych. Uczestnicy kursu poznają nie tylko podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego, ale również uzyskują wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii oraz psychologii.

Nowi Ratownicy w ZSCKR w Potoczku są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, działającej przy szkole.

Mariusz Zabiegliński; foto: Magdalena Szyszka