Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZST

Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce

Cyprian Kamil Norwid

W kalendarzu uroczystości szkolnych jest taki dzień, w którym uczniowie mogą podziękować wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty.  Tym szczególnym dniem – świętem wszystkich pracujących z uczniami i dla uczniów – jest  Dzień Edukacji Narodowej.

Wpisując się w ten uroczysty nastrój, 13 października  w Janowskim Ośrodku Kultury odbyły się  Powiatowe, a następnie  Szkolne  Obchody Dnia Edukacji Narodowej, nad którymi patronat artystyczny objął Zespół Szkół Technicznych.

Uroczystości powiatowe  dedykowane były kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej  placówek oświatowych.Wśród  gości znaleźli się m.in.:zastępca Dyrektora Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświatypani Grażyna Dziechciarz, przedstawiciele organu prowadzącego, władze kościelne, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz licznie zgromadzeni  nauczyciele i uczniowie.

Podczas części oficjalnej głos zabrał m.in. pan Michał Komacki -Wicetarosta Powiatu Janowskiego, który na ręce Dyrektorów Szkół złożył kwiaty, życząc jednocześnie, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość. Z kolei pani Grażyna Dziechciarz -zastępca Dyrektora Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty odczytała w imieniu pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji Narodowejlist,życząc jednocześnie wytrwałości w pełnieniu  trudnej misji edukacji młodzieży.

Kolejnym punktem programu było wręczenie Nagród Starosty. W zaszczytnym gronie  laureatów odbierających Nagrodę Starosty znaleźli się: pani Maria Krzosek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, pani Monika Wielgus z Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, pani Anna Zgórka z PoradniPsychologiczno – Pedagogicznej, pani Elżbieta Dębiec z Zespołu Szkół Technicznych oraz pan Radosław Szymański z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa. Na zakończenie części oficjalnej najzdolniejsi uczniowie odebrali z rąk Pana Starosty stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe. W kategorii stypendium naukowego zostali wyróżnieni uczniowie ZST :KarolinaCiosmak, Adam Kamiński, Mateusz Małek, Bartosz Tutka,Karol Nalepa,natomiast  Karolina Czajka i JuliaIgrasotrzymały stypendia w kategorii artystycznej.           

W trakcie uroczystości szkolnychpożegnano  odchodzących na zasłużoną emeryturę wieloletnich pracowników Zespołu Szkół Technicznych – Panią Janinę Wiechnik – nauczyciela języka polskiego oraz Panią Martę Konwę – pracownika  administracji.Przedstawiciele Rady Pedagogicznej-pani Anna Majdanik oraz pani Aldona Pituch skierowały do pań  słowa wdzięczności za wysiłek włożony w  wychowywanie i  nauczanie młodzieży, za wsparcie oraz życzliwość, życząc jednocześnie, aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz.

Głos zabrała także Dyrektor Szkoły, paniIwona Pająk, która wszystkim zebranym życzyławielu sukcesów zawodowych orazkonsekwencji w dążeniu do zamierzonych celów. 

Swą obecnością uroczystość zaszczycili  również przedstawiciele Rady Rodziców, którzy na ręce Dyrekcji Szkoły złożyli kwiaty i podziękowania za trud wkładany w kształtowanie młodego pokolenia.

Dzień Edukacji Narodowej był również  okazją do ukoronowania pracowników oświaty za ich wysiłek i trud włożony w realizowanie codziennych obowiązków zawodowych. W bieżącym roku szkolnym,  Nagrody  Dyrektora za wkład w pracę dydaktyczno- wychowawczą, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości  otrzymali: pani Ewelina Chmiel,pani Jadwiga Chmiel, pan Ryszard Dyjach, pani Edyta Jargiło, pan Zbigniew Kaproń, pan Adam Łukasz, pani Monika Majkowska- Nizioł, pani Iwona Martyna, pani Aldona Pituch, pani Kamila Surowska, pani Magdalena Suchora, pani Bożena Stanicka,pan Bartosz Szabat, pani Angelika Wieczorek.

Część artystyczna uroczystości poświęcona została twórczości Adama Mickiewicza- wybitnego romantycznego poety i wieszcza narodowego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, dlatego też motywem przewodnim części artystycznej był spektakl oparty na utworach z „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.Dopełnieniem spektaklu były wzruszające piosenki, m.in. z repertuaru Edyty Górniak oraz Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Mileny Suchory, a zwieńczeniem akademii polonez zatańczony przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

Elżbieta Dębiec, Iwona Martyna; foto: Sławomir Kaproń