Nowe książki w bibliotece szkolnej LO

Po raz drugi, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim przystąpiło do realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo- kulturalnych, współpraca z innymi bibliotekami.

Realizacja Programu rozpoczęła się od listy życzeń czytelniczych, czyli książek, proponowanych przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Na jej podstawie dokonano zakupu książek do biblioteki szkolnej. Zakupiono 414 woluminów.

Zapraszam do korzystania ze zbiorów biblioteki.

Agnieszka Gierczak – nauczyciel bibliotekarz w I LO