Nowy chodnik cieszy mieszkańców Stojeszyna

Niby nie dużo, bo 550 metrów, ale cieszy… Mieszkańcy Stojeszyna mają nowy chodnik, by móc bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi powiatowej.

Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „Atos” Eksport Import Tadeusz Skakuj z Biłgoraja, wyłonione w procedurze przetargowej spośród pięciu oferentów przez Zarząd Dróg Powiatowych. Istotnym elementem umowy z wykonawcą jest 7-letnia gwarancja jakości.

Nowa nawierzchnia z kostki brukowej ułatwi codzienne funkcjonowanie stojeszynian. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Janowski i Gminę Modliborzyce w proporcjach 45 x 55. Budowa chodnika pochłonęła ponad 450 tys. zł. W ramach zadania wykonano też zjazdy do posesji, przedłużono przepust pod koroną drogi oraz umocniono skarpy płytami ażurowymi.

W odbiorze chodnika wzięli udział (na grupowym zdjęciu, od lewej): Władysław Sowa – Członek Zarządu Powiatu, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Zenon Zyśko – Członek Zarządu Powiatu, Michał Komacki – Wicestarosta, Witold Kuźnicki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, radni powiatowi – Grzegorz Pyrzyna i Piotr Rogoża, Grzegorz Rachwał  – Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w ZDP, Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, Ryszard Sirko – inspektor nadzoru, Stanisław Gołębiowski – kierownik budowy, Tadeusz Skakuj – właściciel firmy. W odbiorze uczestniczył także Józef Wieleba – Członek Zarządu Powiatu.

Alina Boś; foto: Eryk Widomski