„Perełki” I LO, czyli o naszych stypendystach

W naszej bogatej w tradycje szkole, objętej patronatem naukowych uczelni wyższych, stawia się na nowoczesność, wszechstronność i sukces kształconej młodzieży. Mamy wspaniałą młodzież, której chce się chcieć, chce się uczyć, rozwijać swoje zainteresowania, pasje i dążyć do określonego celu. Dbamy o to, aby jak najlepiej wykształcić młodzież, odkrywamy ich ukryte talenty bądź rozwijamy te już odkryte. Wszyscy doceniamy ich pracowitość i sumienność, motywujemy do zdobywania tak potrzebnej młodemu człowiekowi wiedzy, wyrabiamy w uczniach niezbędne nawyki i kompetencje, pomagamy odkrywać świat i jego tajemnice. Nasz naczelny cel pedagogiczny to pomoc w zdobyciu przez naszych absolwentów jak najlepszego wykształcenia oraz przekazanie w miarę możliwości wielu cennych uwag i wskazówek, jakże potrzebnych w dorosłym życiu. Doceniając rzetelną efektywną pracę, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz godną postawę uczniowską Komisja Stypendialna w porozumieniu z Dyrektor szkoły Wiesławą Dyjach, Wicedyrektor Ireną Dychą, a także Gronem Pedagogicznym w roku szkolnym 2019-2020wytypowała2 uczniów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i 6 uczniów do Stypendium Starosty Janowskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zdobyli: Mikołaj Kiszka – uczeń klasy II A oraz uczennica klasy II Ap – Anna Łupina (oboje uczą się w klasach o rozszerzeniu biologii i chemii).

Mikołaj Kiszka osiągnął najwyższą średnią w szkole za ubiegły rok szkolny 5,75. Jest finalistą 66. olimpiady chemicznej (tytułu laureata w ubiegłym roku szkolnym nie przyznano ze względu na pandemię COVID 19). W bieżącym roku szkolnym, 18. grudnia przystąpi do I etapu 67. edycji Olimpiady Chemicznej. Mikołaj to młody człowiek wielu talentów oraz pasji, cieszący się sympatią i zaufaniem, czego dowodem była funkcja gospodarza klasy 1. Bierze udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańca Towarzyskiego, na ostatnim Mikołaj ze swoją taneczną partnerką Aleksandrą Jaworską w tańcach standardowych w kat. pow. 15 D uplasowali się na 6 miejscu, a w tańcach latynoamerykańskich w klasie tanecznej B zakończyli rywalizację na rundzie półfinałowej. W najbliższym czasie, tj. 18. grudnia o godz.18.00 możemy go zobaczyć na koncercie świątecznym online, transmitowanym przez JOK.

Ania Łupina w ubiegłym roku szkolnym uzyskała promocję z wyróżnieniem, zdobywając przy tym jedną z najwyższych w szkole średnią ocen 5,47. Oprócz sukcesów w nauce, takich jak zdobycie złotego medalu w Dyktandzie Mikołajkowym w ubiegłym roku szkolnym, Ania jest też utalentowaną tenisistką stołową, zajęła pierwsze miejsce w powiecie oraz czwarte w finale rozgrywek wojewódzkich w drużynowym tenisie stołowym. Poza tym, wzorowo wypełnia powierzone jej obowiązki, jest punktualna, sumienna i chętnie angażuje się w życie klasy.

Stypendium Starosty Janowskiego otrzymali w kategorii naukowej: Jagoda Widz – uczennica klasy III C, Justyna Nitkiewicz – uczennica klasy III B oraz Julia Flis – uczennica klasy III D.

Jagoda uczęszcza do klasy o rozszerzeniach: matematyka, geografia, język angielski. W roku szkolnym 2019/2020 osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,50. Jest osobą zaangażowaną w życie szkoły i często bierze udział w konkursach i ważnych wydarzeniach, m.in. uplasowała się na 1 miejscu w szkolnym konkursie ortograficznym, zajęła 3 miejsce w Biegu Partyzantów, 4 miejsce w „Konkursie Wiedzy o Zbrodni Katyńskiej” oraz 5 miejsce w „Diecezjalnej Olimpiadzie Teologicznej”. Chętnie pomaga innym, działając w Szkolnym Wolontariacie i angażując się w liczne akcje charytatywne, takie jak: zbieranie pluszaków dla dzieci z domu dziecka, zbieranie żywności dla osób potrzebujących.

Kolejna stypendystka to Justyna Nitkiewicz z klasy o rozszerzeniach: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Jej średnia ocen w minionym roku szkolnym to 5,33. Jest aktywna i odpowiedzialna, bierze udział w różnych akcjach w szkole i poza nią, organizowała wraz z kolegami z klasy szkolne wybory w ramach programu „Młodzi Głosują”. Była członkiem Samorządu Uczniowskiego, także przewodniczącą klasy. Zawsze stara się należycie wywiązywać z obowiązków i jest życzliwa dla kolegów i koleżanek. Uczennica jest osobą bardzo kulturalną i sympatyczną, zawsze chętną do niesienia pomocy zarówno nauczycielom jak i uczniom. Swoją postawą zyskała sobie sympatię i szacunek zarówno jednych jak i drugich.

Trzecią stypendystką w kategorii naukowej jest Julia Flis, ucząca się w klasie z rozszerzeniami: matematyka, fizyka. W klasie 2 osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce i uzyskała średnią ocen 5,33. Od początku edukacji w naszym LO dała się poznać jako niezwykle rzetelna, pilna, punktualna i obowiązkowa osoba. Szczególnie wyróżnia się w recytacji i grze aktorskiej, ważne osiągnięcia to wyróżnienie w powiatowych eliminacjach do Jesiennego Konkursu Recytatorskiego oraz zwycięstwo w Konkursie Jednego Aktora w Modliborzycach w grudniu 2019 roku. Wśród jej zainteresowań znajduje się pasja do utworów japońskiej literatury pięknej z okresu międzywojennego, właśnie z nimi występowała w obu konkursach. Zachwytem obdarza także poznawanie historii i zwiedzanie ważnych miejsc historycznych, muzeów czy starych zamków, uwielbia obcowanie z kulturą danych miejsc. Miłość do podróży zaczerpnęła od rodziców, którzy zaszczepili w niej pasję podróżniczą już od najmłodszych lat.

Kategorię artystyczną reprezentuje rodzeństwo Anna Galek i Michał Galek – uczniowie klasy IIIE, gdzie dominuje geografia, język angielski i wiedza o społeczeństwie jako przedmioty rozszerzone. Ania ze swoją średnią ocen 4,22 rzetelnie wywiązuje się z obowiązków ucznia, jest odpowiedzialna, ambitna, systematyczna, a przy tym bardzo miła. To wybitnie uzdolniona muzycznie dziewczyna, dla której wokal był pasją już od dzieciństwa. Chętnie udziela się w życiu klasy, szkoły, powiatu i regionu, uczestnicząc w różnego typu uroczystościach. Sukcesy uczennicyw roku szkolnym 2019/2020 to: XX Konkurs Piosenki „Wygraj sukces!”, X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Artystyczny, XXII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek (II miejsce), „Ojczyzno moja najmilsza” XI Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego, X Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji” (wyróżnienie), Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Sandomierzu (III miejsce, wspólnie z bratem Michałem).

Michał Galek jest niezwykle skromnym, uczynnym i odpowiedzialnym młodym człowiekiem. Bardzo koleżeński i empatyczny, ma dobry kontakt z rówieśnikami, postrzegany jest jako miły i sympatyczny uczeń. Podobnie jak siostra, uzdolniony muzycznie, posiada charyzmatyczny wokal, muzyka to jego pasja i spełnienie. Jest odpowiedzialną osobą o wysokiej kulturze osobistej, bardzo lubianą w grupie rówieśniczej. Jego ważniejsze wystąpienia wokalne z ubiegłego roku to: „Ojczyzno moja najmilsza” XI Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego, XXVII edycja Konkursu Muzycznego, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „U Witosa”, VIII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych, koncert integracyjny na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk”.

Listę stypendystów zamyka kategoria sportowa z przedstawicielem Jackiem Szczeckim uczniem klasy III D o rozszerzeniach: matematyka, fizyka. Uczeń osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 4,89. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął dzięki starszym braciom, którzy praktycznie od małego byli dla niego wzorem, ponieważ sami uprawiali sport. Zawsze pragnął być od nich lepszy tak w tenisie stołowym, jak i piłce nożnej. Obie dyscypliny sprawiają mu dużo radości, przyniosły wiele sukcesów i niezapomnianych wspomnień. Do największych sukcesów ostatnich lat zaliczyć należy I miejsce w Zawodach Rejonowych w Tenisie Stołowym, a także udział w Mistrzostwach Województwa, które odbyły się w Białej Podlasce. Od kilku lat z powodzeniem gra w III lidze tenisa stołowego, natomiast w piłce nożnej, z juniorami z Janowianki. Na pochwałę zasługuje też V miejsce w Mistrzostwach Województwa w Piłce Nożnej. W życiu kieruje się determinacją oraz dewizą: „Sportowcem może zostać każdy, ale nie każdy może osiągnąć sukces. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.

Satysfakcja i duma to odczucia, które towarzyszą wszystkim osobom, biorącym udział w kształtowaniu charakterów i osobowości tych wszystkich młodych utalentowanych osób, do których zaliczają się: rodzice, nauczyciele, wychowawcy oraz Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Bożena i Waldemar Janus; foto: uczniowie