Nowy Ład. Spotkanie z Ministrem Przemysławem Czarnkiem

Siódmego października w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki prof. Przemysławem Czarnkiem oraz parlamentarzystami województwa lubelskiego w osobach Jerzego Bieleckiego oraz Gabrieli Masłowskiej. Spotkanie było poświęcone prezentacji programu Polski Ład. Parlamentarzyści omówili jego 5 głównych filarów:

–  Plan na zdrowie – 7 proc. PKB na zdrowie do 2027 r.

–  Obniżka podatków dla niemal 18 mln Polaków.

– Inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy.

–  Mój dom – mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności.

– Emerytury bez podatku do 2500 zł.

oraz

– Ambitne wsparcie polskich rodzin – kapitał opiekuńczy.

Jednym z nich jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Celem jest osiągniecie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Minister Czarnek słusznie stwierdził, że na zdrowiu się̨ nie oszczędza, a nowe środki będą̨ przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie oraz zwiększanie wynagrodzenia pracowników służby zdrowia.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie, jak Polski Ład wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych Polaków. Program, zwiększający dostępność́ do finansowania i zakupu własnego mieszkania, obejmie trzy grupy klientów:

– tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego lub wtórnego,

– tych, którzy szukają go w mieszkalnictwie społecznym,

– a także tych, którzy chcą wybudować dom.

W ramach gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt, nie mających środków finansowych na wkład własny. Wysokość otrzymanego finansowania będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego i każdego kolejnego. Następnym rozwiązaniem, które ułatwi zamieszkanie na swoim, będzie zniesienie formalności przy budowie domu do 70 m2.

Wprowadzimy nowe przepisy, regulujące budowę małych domów mieszkalnych. Realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i dziennika budowy – a jedynie na podstawie zgłoszenia.

W ramach Polskiego Ładu seniorzy w Polsce mogą spodziewać się dalszego wsparcia. Jedną z ważniejszych zmian będzie wyższa emerytura. W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2,5 tys. zł. Oznacza to, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2 tys. zł rocznie więcej.

Na zmianach w systemie podatkowym w ramach Polskiego Ładu skorzysta 90% naszego społeczeństwa. W kieszeniach Polaków zostanie 17,5 mld zł.

Po wypowiedziach parlamentarzystów, przyszedł czas na zadawanie pytań, gdzie m.in. Burmistrz Janowa Lubelskiego podziękował za dotychczasową pomoc, ale równocześnie prosił o dalsze wsparcie działań dla korekty kryteriów delimitacji miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które mogą przesądzić o dalszym rozwoju naszego miasta.

Magdalena Kamińska – asystent z Biura Poselskiego Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP