Nowy rok rotariański 2023/2024

Tradycyjnie, już na początku lipca, w Muzeum Fotografii Antoniego Florczaka odbyło się symboliczne przekazanie insygniów władzy w Klubie Rotary Janów Lubelski. W obecnej kadencji, działaniom Klubu przewodniczył będzie nowo wybrany Prezydent Leszek Abramek. Na spotkaniu, ustępująca Prezydent Klubu Bożena Nieściór podsumowała wyniki pracy Klubu w kadencji 2022/2023, a były to m.in.: ufundowanie paczki mikołajkowej dla rodziny wytypowanej przez OPS, ufundowanie dwóch jednorazowych stypendiów w ramach konkursu „Janowskie diamenty”, spotkania z Klubami Rotary w Polsce i za granicą: Chełm, Lublin, Zamość, Spisska Nova Veš, Koszyce, Poprad, spotkania z Gubernatorem Dystryktu Polska Rotary International Piotrem Jankowskim i z Sekretarzem Generalnym Rotary International Johnem Hewko oraz organizacja wyjazdu dla Członków Klubu i przyjaciół do teatru „Rampa” na spektakl „Depesze”.

Po symbolicznym przekazaniu prezydentury, nowo wybrany Prezydent Elekt przedstawił krótko plany na nową kadencję, które dotyczą, m.in. kontynuacji konkursu „Janowskie diamenty”, organizacji „Spotkań na trasie”, zacieśniających międzynarodową współpracę Klubów Rotary z Polski, Słowacji i Ukrainy, oraz udziału w projektach, organizowanych przez janowską społeczność poprzez wsparcie organizacyjne, merytoryczne i materialne (w miarę możliwości klubu).

Konkurs stypendialny „Janowskie Diamenty 2023” rozstrzygnięty

Piękną, kilkuletnią tradycją stało się już, że Klub Rotary Janów Lubelski organizuje konkurs stypendialny, pt. „Janowskie Diamenty”. Jest to sztandarowy projekt Klubu, który jest kierowany do wszystkich szkół podstawowych powiatu janowskiego. Jego celem jest nie tylko promocja edukacji, ale przede wszystkim docenianie uzdolnionych uczniów z terenu całego powiatu, legitymujących się osiągnięciami z różnych dziedzin nauki – nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz nauki przyrodnicze, a także wyróżniających się kreatywnością, pomysłowością i pasją.

Każdego roku Klub przesyła informację do wszystkich szkół, funkcjonujących w powiecie janowskim. Projekt konkursu przewiduje 3 nagrody pieniężne, po jednej z każdej w/w kategorii. Obecna edycja konkursu odbyła się pod przewodnictwem Prezydent RC Janów Lubelski Bożeny Nieściór.

W roku 2023 na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziały jedynie dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych oraz Zespół Szkół w Krzemieniu. W minionym roku szkolnym do konkursu wpłynęły zgłoszenia, dotyczące osiągnięć dwóch uczniów. Byli to: Mateusz Woźnica, uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Krzemieniu oraz Magdalena Startek, uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych. Ich osiągnięcia wpisują się w założenia konkursu, dlatego też jednogłośną decyzją jury konkursu zostali oni laureatami „Janowskich Diamentów” – edycja 2023. Uczniom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów, ich rodzicom gratulujemy uzdolnionych, pracowitych i starających się dzieci, zaś gronu pedagogicznemu, gratulujemy efektów ich pracy i życzymy dalszej troski o dzieci i wszechstronny ich rozwój.

Wszystkie szkoły podstawowe z obszaru powiatu janowskiego zachęcamy do uczestnictwa w przyszłej edycji konkursu w roku 2024. Naszą ofertę kierujemy do grona pedagogicznego, rad rodziców oraz uczniów. Zaproszenia do udziału w konkursie będą rozsyłane na adres email szkół na przełomie kwietnia i maja 2024 r., natomiast kandydatury uczniów z opisem sukcesów, osiągnięć i zainteresowań można przesyłać już od początku 2024 r. na adres email janowlubelski@rotary.org.pl. Termin zgłoszeń mija 10 czerwca 2024 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 czerwca 2024 r.

Tekst; foto: Rotary w Janowie Lubelski