Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Krzemieniu Pierwszym

Pierwszego maja 2022 roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu Renault D16 z napędem 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg.Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st.bryg. Grzegorz Pazdrak, Starosta Janowski Artur Pizoń, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh Witold Kowalik.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. W dalszej kolejności odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu.

Wójt Gminy Dzwola powitał zaproszonych gości oraz podziękował za pomoc w sfinansowaniu zakupu przekazywanego samochodu. Szczególne podziękowania przekazał Posłowi na Sejm RP Jerzemu Bieleckiemu oraz Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Aktu przekazania samochodu dokonał Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Podkański oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 827 175,00 zł. z czego 396 000 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Lublinie, 204 000zł to dotacja dla jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i 227 175,00 tys. to środki finansowe, przekazane przez Urząd Gminy w Dzwoli.

Na zakończenie uroczystości, głos zabrał Poseł Jerzy Bielecki, st. bryg.Tomasz Podkański, Starosta Pan Artur Pizoń. Zaproszeni goście gratulowali strażakom nowego samochodu, przekazując życzenia z okazji „Dnia Strażaka”.

Tekst; foto: archiwum KP PSP w Janowie Lubelskim