Wysokie miejsca uczniów ZSCKR w Potoczku w konkursach rolniczych

Sprawdzianem nabywanych umiejętności przez uczniów Technikum Rolniczego w Potoczku był udział w konkursach orki szkół rolniczych.

W dniu 27.04.2022 pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się II Ogólnopolski Konkurs Orki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Do konkursu zgłosiło się 28 drużyn z całego kraju. Dopisała piękna pogoda, a organizatorzy zadbali o najdrobniejsze szczegóły, dzięki czemu konkurs odbył się sprawnie, w duchu pięknej, uczciwej rywalizacji o mistrza orki wiosennej 2022. Każdy z uczestników miał do wykonania orkę zagonową w skład na wyznaczonym poletku w określonym czasie, agregatem złożonym z ciągnika i pługa zagonowego. Przystępując do próby, zawodnicy otrzymywali zestaw rozkalibrowany. Po dokonaniu pierwszych korekt ustawień pługa i układu TUZ ciągnika zawodnik dzieląc poletko na pół wyorywał dwie bruzdy wstępne i orkę właściwą w skład, dokonując potrzebnych korekt ustawień tak, aby wyorane pole spełniało kryteria oceny. Komisja konkursowa oceniała próbę według dziewięciu kryteriów, m.in. prostoliniowości i głębokości wyorania podwójnej bruzdy wstępnej, jakości pracy pługa, wyglądu zaoranej powierzchni, wykształceniu skiby i równomierności profilu pola, wykonania zadania w określonym czasie, przestrzegania zasad BHP.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku reprezentował Mikołaj Sulowski z klasy III Technikum, który finalnie zajął wysokie 7 miejsce, uzyskując 76 punktów na możliwych 90 punktów do zdobycia.

Tydzień wcześniej, na Regionalnym Konkursie Orki Siewnej w Różańcu drużyna z ZSCKR w Potoczku w składzie Paweł Maksim i Szymon Rycerz (klasa II Technikum) zajęła III miejsce. Oprócz zadania praktycznego, uczniowie mieli do rozwiązania również test z wiedzy teoretycznej.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników!

Tekst; foto: Paweł Nieściur – nauczyciel, przygotowujący i wspierający uczniów w zmaganiach konkursowych