Obchody Światowego Dnia Seniora

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R w Janowie Lubelskim, zgodnie z podpisaną umową z PCPR, rozpoczął realizację szeregu imprez integracyjnych z osobami przebywającymi na rencie lub emeryturze.

Na uwagę zasługuje Emerycka Grupa Kijkowa, która na otwarcie pocovidowego okresu działalności przygotowała „Paradę Kapeluszy”. Były to zajęcia na wolnym powietrzu, oceniane w ramach konkursu z nagrodami. Rozpoczął także działalność nowo utworzony zespół wokalny emerytów pod wodzą kolegi Marka Szpyta. Realizowane są cotygodniowe spotkania teatru „Tradycja”.

Osiemnastego maja br. Związek Emerytów zorganizował jednodniową wycieczkę do

wielokulturowego i wielowyznaniowego przed wojną Biłgoraja. Wycieczka do Biłgoraja zainaugurowała obchody Światowego Dnia Inwalidy w Powiecie Janowskim, a odbywający się w dnach 23-30 maja wyjazd 51-osobowej grupy na wczasy turystyczno- rekreacyjne do Łeby był ich uwieńczeniem.

Ponadto, dzisiaj jesteśmy w Lubelskim Centrum Spotkania Kultur na spektaklu „Balladyna” w reżyserii P. Świątka przy udziale aktorów Teatru im. Juliusza Słowackiego z Krakowa, a 17 czerwca bawimy się w Szklarni na ognisku z grami, zabawami, tańcami i biesiadą.

Uwaga! Obchody Światowego Dnia Inwalidy odbywają się przy udziale środków finansowych PFRON Powiatu Janowskiego.

Tekst; foto: Zofia Widz-Baryła