Organizacja półkolonii… Ruszyła II tura naboru wniosków o dofinansowanie

Akademicki Związek Sportowy – jako operator Programu „Prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii”, ogłasza rozpoczęcie II tury naboru wniosków o dofinansowanie organizacji półkolonii. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje).

W pierwszym naborze, dofinansowanie otrzymało 1750 półkolonii na łączną kwotę blisko 7 milionów zł. Druga tura naboru została uruchomiona 28 czerwca 2023 r. Będzie ona prowadzona do 18.08.2023 r. lub do momentu wyczerpania środków, dostępnych w programie. Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji i ocenie. Wyniki naboru publikowane będą w formule tygodniowej w każdy piątek.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest realizacja podczas półkolonii prozdrowotnego programu zgodnego z warunkami, określonymi przez MSiT w dniu 10 maja 2023 r. (szczegóły >>link), uwzględniając zmiany opublikowane przez MSiT w dniu 27 czerwca 2023 r. (szczegóły >>link).

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu: www.polkolonie.azs.pl

Akademicki Związek Sportowy