Piękny jubileusz. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku świętował 60-lecie

Piątek, 26. maja 2022 roku… Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku… Szkoły, której mury opuściło kilka tysięcy absolwentów, wśród których są przedstawiciele służb mundurowych i służby zdrowia, nauczyciele, przedsiębiorcy, urzędnicy, księża i rolnicy, którzy śmiało sięgają po fundusze unijne na rozwój gospodarstw rolnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie… Szkoły, która w latach 70. miała punkty filialne zasadniczej szkoły rolniczej w Batorzu, Chrzanowie, Kocudzy, Godziszowie, Dzwoli i Wólce Ratajskiej… Szkoły, która trwale wpisała się w historię szkolnictwa rolniczego południowo – wschodniej Polski… Tak było dawniej, tak jest i teraz, kiedy szkoła rozwija się pod skrzydłami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jedna z 61. szkół rolniczych w kraju…

Młodzież wyjeżdża na praktyki zagraniczne do Niemiec, Grecji i Włoch

Oczywiście, na przestrzeni lat zmieniała się oferta edukacyjna, która dzisiaj niejednego może zdziwić… W 1988 roku utworzono – wyłącznie dla chłopców, Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, a w 1992 roku – wyłącznie dla dziewcząt, Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności „wiejskie gospodarstwo domowe”. To były inne czasy, chociaż – jak twierdzą absolwenci – dobre, udane i szczęśliwe.

Obecnie, w 5-letnim technikum, uczniowie kształcą się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych. Ba, jest nawet technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik weterynarii – kierunki, które cieszą się coraz większym „wzięciem”. Jest też klasa mundurowa, przygotowująca uczniów do wykonywania zawodu strażaka oraz 3-letnia branżowa szkoła I stopnia, kształcąca w zawodzie kucharz, przetwórca mięsa oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Szkoła rolnicza w Potoczku… Miejsce spokojne, malownicze, wolne od smogu, hałasu i zgiełku, gdzie młodzież wyjeżdża na praktyki zagraniczne do Niemiec, Grecji i Włoch. Te praktyki doceniają nie tylko uczniowie, ale i rodzice, posyłający dzieci do potockiej szkoły, często – jedno po drugim. Nie bez znaczenia jest też darmowe prawo jazdy kategorii B i T oraz bezpłatne kursy, m.in. spawacza i operatora koparko – ładowarek, wózków podnośnikowych i kombajnów zbożowych.

Szkoła bezpieczna, która podąża z duchem czasu

„Potoczek” to szkoła, w której trzeba się uczyć! Wiedzą o tym uczniowie, ale – co ciekawe, oni chcą się tutaj uczyć! Może dlatego, że szkoła jest bezpieczna i podąża z duchem czasu…. A może dlatego, że są dobrzy nauczyciele i mądra Dyrekcja – Dyrektor Dariusz Wolan i Wicedyrektor Andrzej Olszyński, którzy śmiało aplikują o środki krajowe i unijne, dbając o bazę dydaktyczną, która stale się rozwija… Mowa o nowym budynku ze spawalnią i pracowniami obróbki ręcznej i mechanicznej, który z niedawno odebraną halą warsztatową stworzy nowoczesny kompleks warsztatów szkolnych… Do tego, dochodzi park maszynowy, co i rusz wzbogacany o nowy sprzęt, czy to kombajn zbożowy za ćwierć miliona zł czy też ciągnik rolniczy z systemem nawigacji satelitarnej. Swoistą ciekawostką jest – stojąca na gruntach gospodarstwa rolnego, nowoczesna, w pełni zautomatyzowana, stacja agrometeorologiczna, wykorzystywana podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. – Uczniowie korzystają również z komputerowych zestawów testerów diagnostycznych, wykorzystywanych do diagnostyki podzespołów ciągników, kombajnów i samochodów – informuje Wolan.

W szkole, jest internat oraz pełnowymiarowa hala sportowa. Bazę kształcenia zawodowego stanowi szkolne gospodarstwo rolne, które prowadzi działalność produkcyjną, zajmując się hodowlą bydła i uprawą zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach mediacyjnych, profilaktycznych, z doradztwa rolniczego i zawodowego, warsztatach terenowych w zakładach doświadczalnych, forach innowacji w rolnictwie i spotkaniach z przedstawicielami krajowych zrzeszeń producentów rolnych.

Głośno jest o sukcesach potockiej młodzieży, biorącej udział – na szczeblu krajowym i wojewódzkim, w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych, językowych, sportowych, kulinarnych, rolniczych i pożarniczych (szkolna drużyna OSP bierze udział w manewrach strażackich Ochotniczych Straży Pożarnych). Są też uczniowie, którzy królują w ogólnopolskim konkursie orki i uczą się jazdy konnej w ośrodku jeździeckim w Janowie…

Społeczność szkolna pamięta o ofiarach drugiej wojny światowej, Zbrodni Katyńskiej i Powstańcach Styczniowych, których imię nosi szkoła od września 2019 roku.

Elementem spajającym są też rokroczne wigilie, śniadania wielkanocne, studniówki, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Kobiet. Dzień Chłopaka, akcje charytatywne, mikołajki, ogniska integracyjne, wycieczki i wyjazdy, m.in. na Targi Agrotech Kielce.

Warto dodać, że w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku uczniowie są świadomi swoich możliwości, wiedzą czego chcą, pracują, podejmują studia, zakładają działalność gospodarczą, rozwijają się, podobnie jak szkoła, która jest coraz bardziej rozpoznawalna nie tylko w tej części kraju…

Jubileusz 60-lecia szkoły. Obchody

Rocznicowe uroczystości w szkole w Potoczku odbywają się co 5 lat. Za każdym razem, jest sporo absolwentów i innych gości – tym razem, w obchodach wzięło udział ponad pół tysiąca osób. Była uroczysta msza św., zmyślna część artystyczna, gratulacje i podziękowania, odnowione kontakty, pamiątkowe zdjęcia, filmy i wyróżnienia.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało odznaczonych – dołączając do wcześniej wyróżnionych: Doroty Florczak, Jolanty Olszyńskiej i Piotra Spyry – czworo nauczycieli: Agata Czajka, Helena Ślusarz, Ewa Pęk i Andrzej Chmieliński.

Na wniosek Ministerstwa, odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Danuta Sołtys, Jerzy Sołtys i Marianna Siembida. Za długoletnią służbę, medalem złotym odznaczono Andrzeja Olszyńskiego i Marię Wolan, srebrnym – Ewę Pęk, a brązowym – Monikę Brankiewicz, Agnieszkę Kozioł, Dianę Sadowską, Justynę Wielgus i Piotra Wielgusa.

Zaczęło się w 1961 roku…

            W 1961 roku w Potoczku powołano roczną Zasadniczą Szkołę Rolniczą, utworzoną przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Była to pierwsza placówka oświaty rolniczej w regionie, która po dwóch latach działalności została przekształcona w szkołę o dwuletnim cyklu kształcenia. W 1965 zmieniono profil kształcenia, tworząc 2-letnią Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej. Dyrektorem szkoły był wówczas Józef Nizioł, a po nim – Władysław Droździel, dzięki któremu w 1972 r. – decyzją Ministerstwa Rolnictwa, na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej utworzono 3-letnie Państwowe Technikum Rolnicze.

Siedziba szkoły znajdowała się w dworku, wybudowanym przez Adama Przanowskiego. Na początku lat 70., dworek poddano modernizacji w celu dostosowania obiektu do funkcji dydaktycznych. W owym czasie, powstał zespół boisk sportowych, zbudowano budynek internatu dla 120 uczniów oraz 12-rodzinny dom mieszkalny.

W 1976r., w wyniku zmian administracyjnych – na mocy decyzji wojewody nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego, powstał Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza i 3-letnie Technikum Rolnicze w Potoczku oraz – jako punkty filialne, Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Batorzu, Chrzanowie, Kocudzy, Godziszowie, Dzwoli i Wólce Ratajskiej. Lata siedemdziesiąte to okres rozwoju placówki i licznych zmian. Pod koniec lat siedemdziesiątych, w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku nastąpiła zmiana kierunku kształcenia. W miejsce 3-letniego Technikum Rolniczego powstało 3-letnie Technikum Hodowlane. Hodowla zwierząt była też specjalnością w Zasadniczej Szkole Rolniczej. W 1981 roku – na podbudowie szkoły podstawowej, utworzono 5-letnie Technikum Hodowlane – jedyne – o takim kierunku kształcenia, w województwie tarnobrzeskim. Dyrektorem szkoły w tym czasie był Józef Kudła. W 1985 roku w Potoczku nastąpił powrót do kierunków ogólno rolniczych. Obok Zasadniczej Szkoły Rolniczej, powstało wówczas 5-letnie Technikum Rolnicze, a w 1988 r. utworzono Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa dla chłopców.

Wzrosła ilość uczniów – rosły potrzeby lokalowe. Pod koniec lat 80. zaadaptowano do celów dydaktycznych parter jednego skrzydła internatu, gdzie utworzono cztery sale lekcyjne oraz bibliotekę. Zmian dokonywano pod okiem dyrektora Czesława Sapińskiego.

Szkoła wciąż pozostawała otwarta na nowe kierunki kształcenia. W 1994 r., w miejsce Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Dwa lata wcześniej, w 1992 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dziewcząt o specjalności „wiejskie gospodarstwo domowe”, a rok później, w 1993 ta specjalność została wprowadzona do powstałego 4-letniego Liceum Zawodowego. Liceum Zawodowe funkcjonowało do 1997r. Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku zajmował się również oświatą rolniczą dla dorosłych. Na przełomie lat 70. i 80. działało Zaoczne Technikum Rolnicze w Potoczku i w Batorzu. Do oświaty dla dorosłych powrócono w latach 90., tworząc Technikum Rolnicze dla Dorosłych. W 1997r. w miejsce Liceum Zawodowego powstało 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. W latach 90. młodzież wybierała Technikum Rolnicze, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności mechanik – operator maszyn rolniczych i wiejskie gospodarstwo domowe, a w roku 1999 powstało 5-letnie Liceum Agrobiznesu.

Lata dziewięćdziesiąte to dynamiczny rozwój szkoły i znaczące sukcesy uczniów na szczeblu centralnym. Dyrektorem szkoły był wtedy Wiesław Mianowany.

W latach 1999 – 2003 dyrektorem szkoły był Stanisław Kowalczyk, a od roku 2003 do 2004 funkcję tę sprawowała Barbara Kulik. Ten okres to kolejne zmiany w funkcjonowaniu placówki i rozszerzenie oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół średnich. W 2000 r. powstało Policealne Studium Ekonomiczne, a w 2003 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Potoczku swoją filię utworzyła Akademia Rolnicza w Lublinie, kształcąc w systemie zaocznym na wydziale rolniczym na kierunku agroturystyka. W 2002r. – w związku z reformą szkolnictwa, nastąpiła reorganizacja kierunków kształcenia. Działało Technikum Agrobiznesu i Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, do którego dołączyło Technikum Ochrony Środowiska. Kształcono też w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Policealnym Studium Ekonomiczno-Informatycznym i Technikum Rolniczym Uzupełniającym dla Dorosłych.

W 2004 roku, dyrektorem szkoły został Dariusz Wolan.

Przełomową datą był rok 2009, kiedy to 1. stycznia 2009r. organem prowadzącym szkołę zostało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wcześniej, pieczę nad szkołą sprawował Powiat Janowski). W 2009 roku, wraz ze zmianą organu prowadzącego zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Alina Boś; foto: Anna Sosnówka