Podpisanie umów na budowę obwodnicy Dzwoli i Gorajca stało się faktem

Dnia 17 maja b.r. w Dzwoli nastąpiło uroczyste podpisanie umów na budowę dwóch obwodnic: Dzwoli właśnie i Gorajca.

            W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Rafał Weber, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Michał Mulawa, Dyrektor GDDKiA Oddział Lublin – Mirosław Czech, Starosta Janowski – Artur Pizoń, Starosta Biłgorajski – Andrzej Szarlip ,Wójt Gminy Radecznica – Marian Szuper oraz w roli gospodarza wystąpił – Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach. Ze strony wykonawców obecni byli przedstawiciele firmy Mosty Łódź  w osobach: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Planowania Kontraktów – Beata Haik i Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji – Waldemar Pierożak. Z ramienia spółki Antex II obecny był  Prezes Zarządu  Michał Hudaszek.

            Obwodnica Dzwoli powstanie po nowym śladzie, ominie miejscowość od północy i ma liczyć około 2,7 km. Jak informuje GDDKiA: „Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasmową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona i dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów”.   Rozbudowie ulegnie też odcinek DK74 do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola; jest to fragment jezdni liczący blisko 10 km.

Obwodnicę Dzwoli wybuduje konsorcjum firm: Mosty Łódź (lider), oraz Antex II i PBI Infrastruktura w roli partnerów. Koszt to ponad 190 mln. zł. Obwodnicę Gorajca natomiast, za ok. 119 mln. zł wykona konsorcjum firm: Antex II (lider) i Mosty Łódź (partner). Ich budowa ma ruszyć w drugim kwartale tego roku, a oddanie do użytku kierowcom planowane jest na rok 2025. Obie inwestycje są wpisane w rządowy program wybudowania 100 obwodnic.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot