Podsumowanie szkolenia wodnego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w KŻ „ZEFIR” w Janowie Lubelskim – 2020 r.

W słoneczne (ale i deszczowe) dni wakacji 2020 r., na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim przeprowadzono szkolenie żeglarskie wstępne  „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” dla  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego.

Z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć przebiegła zgodnie z przepisami sanitarnymi, zaleceniami Polskiego Związku Żeglarskiego i wytycznymi Klubu – opublikowanymi na stronie internetowej KŻ „ZEFIR” JL. Oprócz oświadczeń o stanie zdrowia uczestników na Przystani prowadzona była lista obecności a uczestników obowiązywały maseczki i dezynfekcja rąk. Dezynfekcji podlegał też sprzęt i wyposażenie żeglarskie. Teren zajęć był zamknięty dla postronnych, grupy uczestników były mniejsze, mniejsza była też ilość osób na sprzęcie pływającym.

Zajęcia teoretyczne prowadzona były zdalnie poprzez dostęp do materiałów na stronie internetowej KŻ. Część praktyczna prowadzona była na przyległych do Przystani pomostach i akwenie a po zaliczeniach uczestnicy otrzymali certyfikaty – zaświadczenia ukończenia szkolenia.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie MDP z 3 aktywnych OSP: OSP Janów Lubelski, OSP Modliborzyce, OSP Potok Wielki. Nie dla wszystkich łatwe szkolenie ukończyło i certyfikat otrzymało 22 członków MDP a w wakacyjnych zajęciach doskonalących (14 spotkań) uczestniczyło łącznie 36 młodych strażaków.

Sprawdzianem wyszkolenia i kondycji był spływ kajakowy trudną, leśną rzeką Bukowa, z którego wszyscy wrócili zadowoleni – co jest najlepszą oceną dla kadry i organizatorów.

W organizacji zajęć 8 – go już cyklu zajęć (od 2013 r.) współpracowali: Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, OSP z Gmin Powiatu Janowskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Janowie Lubelskim, Klub Żeglarski „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.

Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Szkolenie wodne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego – 2020 r.” i były  dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w działaniu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Zarząd KŻ „ZEFIR” JL składa podziękowanie współorganizatorom i wolontariuszom za bezpieczną i sprawną realizację zadania a Starostwu Powiatowemu za udzieloną dotację.

Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
Janów Lubelski, 05.10.2020 r.