Terytorialsi szukali pilota i rozbitego myśliwca

Po awarii myśliwiec spada w trudno dostępnym terenie lasów parczewskich, gdzie nie brak bagien i rozlewisk. Naoczni świadkowie informują, że widzieli opadający spadochron. Olbrzymią rolę odgrywa czas, trzeba jak najszybciej odnaleźć załogę statku oraz miejsce upadku samolotu, udzielić pomocy poszkodowanym i zabezpieczyć teren. Do działań wchodzą żołnierze Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo – Ratowniczych Wojsk Obrony Terytorialnej.

To na szczęście tylko scenariusz, jednego z epizodów ćwiczenia RENEGADE, którego celem było sprawdzenie elementów systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego.

W czwartek 8 października br., w godzinach porannych służba dyżurna 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymała informacje o wypadku. Aktywowano utrzymywany w wysokiej gotowości Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR). Do działań w okolicach Parczewa dodatkowo skierowano kilkudziesięciu żołnierzy 23 batalionu lekkiej piechoty, wyposażonych w quady, środki łączności, sprzęt noktowizyjny oraz termowizyjny. Celem ćwiczenia było sprawdzenie oraz doskonalenie NZPR, współdziałanie z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych RP, służbami oraz organami administracji samorządowej.

Wydawałoby się, że na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie mają nic wspólnego z przestrzenią powietrzną. Prawda jest jednak nieco inna. Po pierwsze WOT dysponuje rozpoznawczymi Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi typu FlyEye oraz posiada na uzbrojeniu system amunicji krążącej Warmate. Ponadto WOT pełni ważną rolę w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR).

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR)

To jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z dnia 25 września 2018 r., WOT zostały włączone w system poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR).

NZPR-y przeznaczone są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku lub osób zaginionych, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia.

Ideą działania NZPR jest wsparcie społeczeństwa, nie tylko w sytuacjach katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego np. podczas poszukiwania zaginionych osób.

NZPR-y są utrzymywane w 2 godzinnej gotowości, w systemie 7/24/365. Zasadniczy skład zespołu to pięciu żołnierzy, ale w zależności od potrzeb może być on rozbudowany. Na wyposażeniu NZPR znajdują się, m.in. środki transportu samochody i pojazdy typu quad, nokto i termowizyjne urządzenia obserwacyjne, urządzenia do nawigacji, środki medyczne oraz oświetlenia sygnalizacyjne.

Rozwój zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego stanowi jeden z głównych priorytetów Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie w WOT służy blisko 26 tys. żołnierzy. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej ten potencjał może być efektywnie wykorzystany, a terytorialny charakter formacji jest jej olbrzymim atutem, który daje możliwość podejmowania szybszych i sprawniejszych działań.

Ćwiczenie Renegade/Sarex-20

Renegade/Sarex-20to ćwiczenie taktyczno-specjalne Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego. W dniach 6-9 października br. przeprowadzono epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie Renegade, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarach morskich i lądowych.

Przedsięwzięcie szkoleniowe rozegrano w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniu wzięły udział następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż, Grupa Karkonoska GOPR oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 811
tel. kom. 725 880 174
email: d.stanula@ron.mil.pl